Deň bociana v Krajskej knižnici v Žiline

Minulý týždeň sa uskutočnil v Krajskej knižnici Deň bociana, ktorý bol symbolickým zavŕšením ekovýchovného programu Bocian, ktorý realizuje ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra.

Viac informácii – https://www.npmalafatra.sk/ekovychovny-program-bocian/

Do aktuálneho ročníka sa zapojili dva kolektívy, ktorým ďakujeme a pošleme drobnú pozornosť. 🙂

Plagát “Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt” vypracoval kolektív žiakov 7. ročníka ZŠ s MŠ Kotešová pod vedením Mgr. Bogáňovej. 

Výtvarnou a literárnou tvorbou program obohatila Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou.

Všetky práce budú vystavené v Krajskej knižnici v Žiline približne do polovice novembra.

Vyhodnotenie v rámci celého Slovenska – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20586

Fotogaléria