Ekovýchovný program Bocian

Ekovýchovný program BOCIAN je celoslovenský program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý vstupuje už do svojho 18. ročníka. Program koordinuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojich organizačných zložiek (správy národných parkov, správy chránených krajinných oblastí ).

Správa NP Malá Fatra realizuje v tomto kalendárnom roku ekovýchovný program Bocian v spolupráci so Správou NP Veľká Fatra, Správou CHKO Kysuce a Správou CHKO Strážovské vrchy.

Do programu sa teda môžu zapojiť aj školy v ich územnej pôsobnosti. Regionálne vyhodnotenie sa uskutoční dňa  23.10.2019 v Krajskej knižnici v Žiline. Realizovať sa bude formou „konferencie“ a prezentovať svoju prácu budú kolektívy, ktoré odovzdajú plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“. Doprava na vyhodnotenie je na náklady školy.

Pre koho je program určený?

Program je určený pre kolektívy žiakov a študentov škôl v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana. Zoznam škôl ako aj celú tlačovú správu si stiahnite tu –  Bocian 2019

Čo je úlohou programu?

Hlavnou úlohou programu je vypracovanie plagátu formátu A0, alebo A1 s názvom „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“. Plagát je koláž vypracovaných čiastkových úloh, ktoré budú kolektívy postupne riešiť. Každý kolektív / trieda spracuje jeden plagát.  Úloh je spolu 12. Rieši sa napríklad obsadenie a výsledok hniezdenia, história hniezda, vzťah občanov k hniezdiacim bocianom a podobne.

Nie všetky úlohy sú povinné, dôležitý je najmä priebeh hniezdenia. Presný popis úloh je súčasťou metodickej príručky, ktorú dostanú prihlásené školy, či kolektívy. Pri spracovaní úloh sa môžete s akýmikoľvek otázkami obrátiť na Správu NP Malá Fatra.

Pozn. Ak školy plagát spracovali v predchádzajúcich rokoch, môžu ho opätovne vypracovať, v každom roku môže byť priebeh hniezdenia iný. Úlohy, ktoré sa opakujú (tie, ktoré sa týkajú napríklad histórie hniezdenia), sa môžu znovu dať na plagát tie isté.  Anketa s občanmi sa môže zopakovať, aby sa zistil, či a ako zmenili názory na bociana oproti minulému roku, a pod.

Plagáty z predchádzajúcich ročníkov na inšpiráciu nájdete na stránke – https://www.npmalafatra.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/bocian/

Vypracované plagáty budú zaradené do celoslovenského on-line internetového hlasovania, rovnako ako v roku 2017 a 2018.

Kolektív žiakov víťazného plagátu bude odmenený terénnym programom, alebo sprievodom (po dohode s pracovníkom príslušnej správy chráneného územia, pod ktorú škola spadá), drobnými vecnými cenami a diplomom. Doprava na terénny program alebo exkurziu je na náklady školy.

Dôležité termíny

Svoju účasť na programe nahláste do 30.5.2019. Kontaktná osoba: Gabriela Kalašová, 0911 011 426, gabriela.kalasova@sopsr.sk

Keďže sa zaznamenáva aj odlet bociana na zimoviská, termín na odovzdanie plagátov je až v nasledujúcom školskom roku 15.10.2019. Plagáty sa odovzdávajú Správe NP Malá Fatra (poštou, osobne).

Čo ak vo vašej obci/meste bocian nehniezdi? Môžu sa zapojiť aj materské školy?

Kolektívy žiakov škôl v obciach a mestách, kde bociany nehniezdia, alebo hniezdo nie je aktívne, a kolektívy detí z materských škôl sa môžu zapojiť do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby na tému „Bocian“.   Práce budú vystavené v Krajskej knižnici v Žiline. Termín na odovzdanie týchto prác je 15.10.2019 do Krajskej knižnice v Žiline. Práce môžete začať do knižnice nosiť osobne, alebo posielať poštou od septembra 2019, obálku označte heslom „Bocian 2019.“

Kontaktná osoba: Miloš Zvrškovec, deti@krajskakniznicazilina.sk

Tešíme sa na vaše výtvory.