Vtáčie vítanie jari 2019

V piatok 5.4.2019 sa v žilinskom lesoparku uskutočnil už 3. ročník akcie Vtáčie vítanie jari, ktorú sme zorganizovali pre verejnosť v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko.

Zúčastnení si odniesli zaujímavé zážitky a poznatky zo sveta vtákov, ktoré im porozprával náš kolega Tomáš Flajs. Potešila nás aj účasť detí zo ZŠ Varín, ktoré prišli spoločne s pani učiteľkou Synákovou a pani učiteľkou Babišovou.
Tento rok sa nám podarilo zistiť 26 druhov vtákov,  čo je o 3 viac ako v minulom roku.  Pre názornú ukážku sme si aj tentokrát pomohli  modernými technológiami. Na tablete sme mali nainštalovanú aplikáciu pre android Ornithopedia Europe, v ktorej sa dajú vyhľadať informácie o jednotlivých druhoch vtákov, vrátane jeho hlasu.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za milú spoločnosť a tešíme sa o rok v lesoparku znova.

Zoznam zistených druhov vtákov v lesoparku (za zápis ďakujeme Julke Chytilovej)
 1. Sýkorka belasá
 2. Kolibkárik čipčavý
 3. Vrana túlavá
 4. Sýkorka veľká
 5. Ďateľ veľký
 6. Kolibkárik spevavý
 7. Červienka obyčajná
 8. Drozd čierny
 9. Penica čiernohlavá
 10. Škorec obyčajný
 11. Brhlík lesný
 12. Holub hrivnák
 13. Kôrovník dlhoprstý
 14. Pinka lesná
 15. Stehlík pestrý
 16. Sýkorka čiernohlavá
 17. Kačica divá
 18. Glezg hrubozobý
 19. Drozd plavý
 20. Krkavec čierny
 21. Sokol myšiar
 22. Myšiak hôrny
 23. Drozd čvíkotavý
 24. Žltochvost domový
 25. Oriešok
 26. Vrchárka modrá