Vtáčie vítanie jari 2018 v lesoparku v Žiline

V piatok 13.4.2018 sa v žilinskom  lesoparku uskutočnil 2. ročník akcie Vtáčie vítanie jari, ktorú sme zorganizovali pre verejnosť v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/BirdLife Slovensko.  Akcie sa zúčastnila skvelá partia ľudí, ktorí si odniesli zaujímavé zážitky a poznatky zo sveta vtákov, ktoré im porozprával náš kolega, zanietený ornitológ, Tomáš Flajs. Potešila nás aj účasť detí zo ZŠ Varín, ktoré prišli spoločne s pani učiteľkou Synákovou.
Tento rok sa nám podarilo zistiť 23 druhov vtákov,  čo je o 6 viac ako v minulom roku. Predpokladáme, že to môže byť vďaka oveľa priaznivejšiemu počasiu ako bolo v minulom roku.
Pre názornú ukážku sme si pomohli aj modernými technológiami. Na tablete sme mali aplikáciu pre android Ornithopedia Europe, v ktorej sa dajú vyhľadať informácie o jednotlivých druhoch vtákov, vrátane jeho hlasu.  Všetkým zúčastneným ďakujeme za milú spoločnosť a tešíme sa o rok v lesoparku znova.
V priebehu mesiaca máj plánujeme ešte jednu ornitologickú exkurziu za poznávaním vtáctva a to priamo do národného parku do Hradskej doliny (pri Starom hrade), predbežný termín je stanovený na sobotu 19. mája. O detailoch budeme včas informovať.

Text a foto: Gabriela Kalašová

Zoznam pozorovaných druhov:

1/ pinka lesná

2/ slávik červienka

3/ ďateľ veľký

4/ kolibkárik čipčavý

5/ drozd čierny

6/ krivonos smrekový

7/ vrana popolavá

8/ mlynárka dlhochvostá

9/ drozd plavý

10/ bocian biely

11/ brhlík lesný

12/ sýkorka bielolíca

13/ sýkorka belasá

14/ muchár sivý

15/ sojka škriekavá

16/ penica popolavá

17/ penica čiernohlavá

18/ vrchárka modrá

19/ vrabec poľný

20/ žltochvost domový

21/ drozd čvíkotavý

22/ škorec lesklý

23/ sokol myšiar