Starostlivosť o chránené živočíchy v jarných mesiacoch 2018

Vypúšťanie jastraba lesného, foto P. Žídek.

Aktuálne sa v našej chovnej stanici zotavuje myšiak lesný po kolízii s elektrickým vedením. Má zranenú hlavu a krídlo. Riešili sme aj prípad ďatľa veľkého, ktorý utrpel fraktúru spodiny lebečnej a jeho zranenia boli nezlučiteľné so životom.  Z tých šťastnejších prípadov uvedieme prípad jastraba lesného, ktorý bol vystresovaný a v zlej kondícii, avšak po podaní potravy a odčervení bol vypustený v lokalite Jedľovina.

Pavol Žídek

Myšiak lesný po kolízii s elektrickým vedením. Foto: P. Žídek