Starostlivosť o chránené živočíchy od začiatku roka 2018

Hmyzožravé druhy vtáctva ako táto žlna zelená majú počas tuhých mrazov problémy s hľadaním potravy.

Tak ako aj v uplynulých rokoch aj zima roku 2018 preverila naše vtáctvo snehom a pomerne silnými mrazmi. Pracovníci správy NPMF venovali zvýšenú starostlivosť našej ornitocenóze, či už prostredníctvom prikrmovania spevavcov spolu s mládežou, alebo priamym preberaním hendikepovaných chránených druhov živočíchov.

Od začiatku tohto roka sme zaznamenali v rehabilitácii napríklad aj jedno zoslabnuté mláďa vydry riečnej. Bola nájdená na súkromnom rybníku  v Kotešovej, kde sa živila okrasnými druhmi rýb. Po odchytení bola veterinárne ošetrená, v rehabilitácii sa zotavovala približne tri týždne. V dobrej kondícii bola vypustená do voľnej prírody.

Ďalšie jedince, ktorým sem sa venovali, boli vtáky. Jednalo sa napríklad o  mladého jastraba lesného, jastraby krahulce, sokola myšiara, sovu lesnú a žlnu zelenú. Všetky živočíchy okrem sokola myšiara, ktorého zranenia boli fatálne, sa nám podarilo vrátiť do prírody.

Text a foto Pavol Žídek