Spravodajca – medzinárodný projekt HUMANITA

Spravodajca – medzinárodný projekt HUMANITA

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej len “S-NP MF”) dáva do pozornosti vydávanie spravodajcu vrámci medzinárodného projektu HUMANITA, do ktorého sme sa zapojili v apríli tohto roku ako jeden z 11 partnerov z 5 krajín Európy.

Viac o projekte HUMANITA sa dozviete z článku ? Zapojili sme sa do projektu HUMANITA

 

V prvom vydaní spravodajcu nájdete informácie o:

  • cieľoch projektu,
  • prvom stretnutí partnerov projektu v Bukkszentkereszte v Maďarsku a založení riadiacej skupiny HUMANITA,
  • workshope dobrej praxe “Monitorovanie návštevníkov a ich vplyvov na životné prostredie”,
  • partneroch projektu.

 

Celého spravodajcu si môžete prečítať tu ? Spravodajca HUMANITA – August, 2023

 

Spracovala: Ing. Anna Žideková, pracovník S-NP MF