Pomoc ropuchám bradavičnatým vo Veľkej Čiernej

Dňa 4.4.2018 sme zrealizovali opatrenia na ochranu migrujúcich ropúch bradavičnatých v lokalite blízko Veľkej Čiernej. Pred nedávnom sa tam vytvoril golfový areál a jeho súčasťou je aj malé jazierko rovno vedľa cesty. Niektoré ropuchy túto možnosť využili a založili tam novú generáciu. Rok po roku žiab pribudlo, až nastala hromadná migrácia niekoľkých stoviek jedincov. Preto sme sa rozhodli zabezpečiť túto lokalitu ochrannými fóliami, ktoré ropuchy na chvíľu spomalia. Pomáhali nám pri tom študenti bakalárskeho štúdijného programu stráž prírody Výskumného ústavu vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity a dobrovoľníci Kia Motors Slovakia s.r.o., ktorým týmto ďakujeme. Lokalitu budú až do konca migrácie  pravidelne kontrolovať dobrovoľníci  z Rajca a všetky nájdené jedince pri fólii bude prenášať cez cestu do jazierka. Takto sa môžu ropuchy bezpečne rozmnožiť v tichu jazierka.

Text a foto: Gabriela Kalašová, Tomáš Flajs