Pomoc obojživelníkom pri jarnej migrácii

Príchod jarného obdobia signalizujú nielen prvé sťahovavé vtáky, prvé škovránky, škorce, trasochvosty či cíbiky chochlaté, ale po prvých teplých dňoch a následnom daždi sa ukážu aj prvé migrujúce obojživelníky. Správa národného parku veľmi pozorne sleduje migračné trasy obojživelníkov na najkritickejších úsekoch. Ide najmä o frekventovanú cestu medzi Párnicou a Zázrivou, kde každoročne migrujú stovky skokanov hnedých. Neskôr je to aj lokalita v okolí Sučian či v Malej Čiernej v Rajeckej doline, kde hojne migrujú ropuchy bradavičnaté.
Ochrana migrujúcich obojživelníkov na nebezpečných miestach je pomerne jednoduchá. Spočíva vo vytvorení dočasnej bariéry, v našom prípade natiahnutí fólie, ktorá bráni obojživelníkom stúpiť medzi autá na cestu. Pri fólii sú vykopané menšie jamy, kde sa obojživelníky buď ukryjú, alebo do nich spadnú pri pokuse prekonať zábranu. Následne zamestnanec správy NP, alebo člen Stráže prírody, prenesie obojživelníky  vo vedre do reprodukčného jazierka. V prípade, že by sa na migračná cesta v čas neochránila podobnou bariérou, následky by mohli byť pre populáciu jednotlivých druhov obojživelníkov širokej oblasti fatálne.
Treba určite pripomenúť, že všetky druhy žiab sú u nás nielen celoročne chránené, ale aj veľmi užitočné. Ako veľký konzumenti rôzneho hmyzu dotvárajú v prírode dôležitú časť  mozaiky v boji proti jeho premnoženiu. Na záver ešte malá rada. Ak máte v záhradke ropuchu, nevyháňajte ju, skôr sa tešte jej prítomnosti. Ropucha obľubuje viaceré druhy slimákov, takže pomáha ochrániť sadené plodiny.
Text a foto: Tomáš Flajs