Pohnuté osudy jednej výrice

Výr skalný, ilustračný obrázok, foto M.Kalaš

Tento príbeh nie je celkom aktuálny, ale určite zaujímavý.

Dňa 17.3.2017 prevzali pracovníci Správy Národného parku Malá Fatra vyčerpaného výra skalného v Závodí, mestskej časti Žiliny. S ohľadom na veľkosť jedinca bolo odhadnuté, že sa jedná o samicu. Výrica ulovila a konzumovala ježa na dvore rodinného domu. Nevykazovala plachosť a nedokázala odletieť. Pri veterinárnej ohliadke nebolo zistené žiadne zranenie, bola len potvrdená podvýživa a celková vyčerpanosť. Napriek podvýžive, výrica počas rehabilitácie intenzívne húkala. Chceli sme jej umožniť zapojiť sa ešte ten rok do rozmnožovania a keďže sa rýchlo zotavovala, 29.3.2017 sme ju vypustili pri Lietave, kde je najbližšie nám známe hniezdisko k miestu nálezu.

Pred vypustením sme výricu okrúžkovali a dali sme jej aj rádiový vysielač, aby sme prípadne mohli sledovať jej ďalšie osudy. Vysielač bola tzv. „chvostovka“- vysielač sa pripevňuje na chvostové pero a anténa s dĺžkou 19 cm smeruje dozadu a mierne nahor. Vysielač váži 30 gramov a keďže samica vážila pri vypúšťaní takmer 3 kg, predstavoval vysielač len mierne cez 1% jej hmotnosti a nemohol pre ňu predstavovať žiadne obmedzenia pri lietaní. Pre zistenie pozície vtáka v teréne je potrebné s pomocou rádiového prijímača a smerovej antény určiť viacero vektorov smeru vysielača vzhľadom na polohu prijímača. To v praxi znamená chodiť s prijímačom a anténou po vyvýšených miestach terénu a s pomocou smerovej antény a prijímača určiť, odkiaľ signál prichádza. Treba zohľadňovať, že signál neprejde cez kopec a že sa môže od kopcov odrážať.

Tak sme zistili, že výrica sa po krátkom pobyte pri Lietavskej Svinnej (30.3.2017), presunula ku Bánovej (4.4.2017) a neskôr späť k Lietave (10.4.2017 a 3.5.2017). 8.6.2017 prichádzal signál z rovnakého miesta ako 3.5.2017. Podarilo sa dohľadať vysielač, ktorý spadol z výrice vypadnutím pierka, na ktorom bol upevnený.

Tým sa však príbeh nekončí, dňa 1.7.2017 bola tá istá výrica nájdená znovu, tentokrát pri železničnej trati pri Lietavskej Lúčke, zjavne zrazená vlakom. Že sa jedná o tú istú výricu sme zistili podľa krúžku, ktorý dostala ešte pred prvým vypustením. Zrážky s autami a vlakmi ale aj iné typy nárazov sú pri sovách pomerne časté a súvisia s ich nočnou aktivitou. Tentokrát bol zdravotný stav výrice vážnejší. Mala totiž zlomený zobák a aj kondične bola na tom horšie ako pri prvom nájdení. Výrica bola odčervená a chovaná v chovnej stanici do 3.9.2017, kým jej dorástol zobák. Vypustená bola na lokalite Petrovská. Jej ďalšie osudy po druhom vypustení nám nie sú známe. Veľká vďaka za starostlivosť o výricu pri jej opakovanom pobyte v chovnej stanici patrí najmä nášmu kolegovi- Paľovi Židekovi.

Text a snímky: Ján Kicko, Pavol Židek, Michal Kalaš