Krúžkovanie mláďat bociana bieleho v obci Mojš

V pondelok 18.6.2018 sme v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou, a. s. (ďalej SSD a.s.) zrealizovali krúžkovanie mláďat bociana bieleho na hniezde v Obci Mojš.

SSD, a. s. zabezpečila vysokozdvižnú plošinu a najmä vypnutie elektrického prúdu na stĺpe s hniezdom, aby nedošlo k nešťastiu. Mláďatá krúžkoval Tomáš Flajs a ako sa ukázalo na hniezde boli štyri mladé zdravé vtáky. Celé krúžkovanie trvalo približne 10 minút, krúžky boli dopredu pripravené, aby sa minimalizoval stres rodičov aj mláďat.

Krúžky sú veľké a odčítateľné ďalekohľadom, mláďatá dostali nasledovné čísla – V 1906, V 1907, V 1908, V 1909.  V budúcnosti ich tak bude možné identifikovať kdekoľvek sa ocitnú, ak sa tam zároveň nájde pozorovateľ, ktorý nahlási tieto čísla Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife Slovensko, na stránke  http://www.vtaky.sk/stranka/53-Kruzkovanie.html 

Počas krúžkovania obaja rodičia krúžili nad hniezdom, potom si sadli na susednú strechu a pozorovali celé dianie. Na hniezde nebola žiadna potrava, takže evidentne mláďatá skonzumujú všetko, čo im rodičia prinesú. Pri štyroch hladných krkoch sa majú čo obracať.  V spodnej časti hniezda sa nachádzalo  aj hniezdo vrabca domového, takže bociany mali aj podnájomníkov.

Celému sa prizerali deti zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, ktoré sa aktívne zapojili do Ekovýchovného programu Bocian spolu s pani učiteľkou Synákovou, takže mali nezabudnuteľný zážitok.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za pomoc a spoluprácu, taktiež aj pánovi starostovi Mojša Ing. Štefanovi Svetkovi za ochotu podieľať sa na ochrane bocianov.

Tomáš Flajs, Gabriela Kalašová

Foto: Tomáš Flajs