Aktuálna ponuka Školy ochrany prírody pre školy

ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody, Varín pripravila pre školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra nasledovné aktivity:

1.) Ekovýchovný program BOCIAN v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ktorý vstupuje do svojho 17. ročníka. Do programu sa zapájajú hlavne školy v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana bieleho. Zapojené kolektívy spracujú poster/plagát “Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt”, ktorý je kolážou vypracovaných čiastkových úloh. Tieto plagáty budú zapojené do online hlasovania o najkrajší plagát Slovenska. Žiaci budú môcť prezentovať svoju prácu na regionálnom vyhodnotení, ktoré prebehne v mesiaci november formou konferencie. Presný termín a miesto konania vyhodnotenia bude ešte upresnené.

Školy v mestách, či obciach, kde bocian nehniezdi, sa môžu zapojiť do programu výtvarnou a literárnou tvorbou. Z kapacitných dôvodov je možné za každú školu odovzdať výber 20 najlepších výtvarných a literárnych prác. Práce budú vystavené v rámci regionálneho vyhodnotenia programu.

Stiahnite si viac informácii o programe.

 

2. ) V spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline sme pripravili pre učiteľov základných a stredných škôl metodický deň na tému „Čo je nové v ochrane prírody“.  Bude sa konať dňa 23.5.2018 v čase od cca 8:00 do 12:00 hod v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline.

Predbežný program metodického dňa:

8:00  Registrácia účastníkov

8:15 – 8:20  Otvorenie metodického dňa

8:20 – 9:05   Ing. Gabriela Kalašová  Ochrana prírody – teoretické východiská   

9:05 – 9:15  prestávka, občerstvenie

9:15 – 10:00  Mgr. Alena Badurová Činnosť Školy ochrany prírody vo Varíne

10:00 – 10:10 prestávka, občerstvenie

10:10 – 10:55  Ing. Miriam Balciarová Ukážky praktických aktivít na rôzne témy I.časť

10:55 – 11:05 prestávka, občerstvenie

11:05 – 11:50  Ing. Miriam Balciarová Ukážky praktických aktivít na rôzne témy II.časť

11:50 – 12:00  Ukončenie metodického dňa

Stiahnite si viac informácií o metodickom dni.