Zimný monitoring šeliem 2019

Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. Hlavný zimný monitoring sa realizuje v spolupráci s dobrovoľníkmi.

V Malej Fatre sa v minulosti organizoval sporadicky. Od roku 2016 sa začal realizovať každoročne, s cieľom urobiť z akcie systematicky opakujúce sa podujatie. V roku 2019 sa uskutoční v poradí už 4 ročník.

Bližšie informácie o predchádzajúcich ročníkoch – https://www.malafatra.org/zimny-monitoring-seliem/

Prihlasovací formulár na aktuálny ročník nájdete tu – https://www.npmalafatra.sk/sprava-np/monitoring/zimny-monitoring-seliem/

Zimný monitoring sa realizuje priebežne počas celej zimy

Zimné obdobie je vhodným časom na stopovanie zvierat. Na snehovej pokrývke sa dajú veľmi pekne zistiť rôzne, inak veľmi dôležité informácie. Strážcovia Správy NP Malá Fatra a dobrovoľní členovia Stráže prírody od príchodu prvého snehu intenzívne prehľadávajú územie národného parku aj jeho ochranného pásma.

Pod drobnohľadom sú najmä vlk, rys a mačka divá. Práve stopovaním sa dajú zistiť dôležité informácie o lokálnej populácii, teda počet zvierat, miesta prechodov a migračné cesty, druh koristi, či dokonca zdravotný stav šeliem. Pri nájdení trusu od vlka a rysa sa odoberá časť na genetiku, zvyšná časť na podrobný rozbor potravy. Po dôkladnej evidencii sú vzorky v etanole a držané v mrazničke pre zachovanie informácií. Tento spôsob je neinvazívny, zvieratám vôbec neškodí, čo je v porovnaní s ,,výskumom” z koží a lebiek úplný opak. Mačka divá sa sleduje najmä na základe stôp, nájdenie trusu po tejto malej šelme je veľmi náročné a vyžaduje aj určité terénne skúsenosti. V tomto období medvede už majú obsadené svoje zimné stanovištia, ich náhodný pohyb v území sa tiež sleduje a vyhodnocuje.

Tomáš Flajs