Hniezdo pre bociana je na svojom mieste

Ani silný mráz nás neodradil uskutočnenia avizovaného osadenia hniezda pre bociana na prázdny stĺp v obci Mojš. Akcia sa konala 28.2. a zúčastnili sa jej okrem pracovníkov Správy NP Malá Fatra, deti zo ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, ktoré sa minulý rok aktívne zapojili do Ekovýchovného programu Bocian. Keďže bocian vo Varíne nehniezdi, vybrali si na pozorovanie najbližšie hniezdo bociana v Mojši. Pri plnení úloh zistili, že v obci sú stĺpy s podložkami, kde by potenciálne bocian zahniezdiť mohol. Na tento stĺp však bolo nevyhnutné vyrobiť prútené hniezdo, aby bolo pre bociana atraktívnejšie. Či bude snaha prilákať bociana zavŕšená úspechom, uvidíme už v najbližšom čase, keďže bociany prilietajú už v priebehu marca.

Pozrite si viac v reportáži RTVS (od minúty 11:20) – https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/149671#680

Reportáž TV Severka – http://severka.tv/relacie/2471/68/Osadili-bocianie-hniezdo/

POĎAKOVANIE

Plošinu poskytol pán starosta obce Mojš, Ing. Štefan Svetko, ktorému týmto ďakujeme.

Taktiež ďakujeme pánovi Jánovi Hodoňovi z Varína za zabezpečenie dopravy detí z Varína do Mojša a späť.

Akcie by sa nemohla uskutočniť bez podpory p. riaditeľky ZŠ vo Varíne Moniky Filovej, p. učiteľky Zuzky Synákovej a samozrejme bez nadšenia a zápalu detí, ktoré sa do programu zapojili.