Ekovýchovný program Bocian

Východoslovenské múzeum v Košiciach je dlhoročným organizátorom celoslovenského ekovýchovného programu BOCIAN v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR.
Hlavnou úlohou programu je  vypracovanie plagátu s názvom Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt v obci, ktorý zhotovujú kolektívy žiakov a študentov škôl, alebo aj jednotlivci v mestách a obciach po celom Slovensku, v ktorých sa vyskytuje hniezdo bociana.

Viac informácií.

HLASOVANIE O VÍŤAZNÝ PLAGÁT bolo ukončené.
 

Výsledky hlasovania