Výroba hniezda pre bociana bieleho

Žiaci 6.B triedy ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne sa aktívne zapojili do uplynulého ročníka ekovýchovného programu Bocian. Pod patronát si zobrali hniezdo bociana bieleho v neďalekom Mojši.

Zorganizovali konferenciu, navštívili pána starostu Mojša Ing. Štefana Svetka, spracovali plagát “Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt”, ktorý putoval na výstavu do Košíc.

Aktivita žiakov však neustala, stále sa zaujímajú o život bocianov a vyvíjajú snahu pomôcť tomuto charizmatickému druhu vtáka. Na stretnutí s pánom starostom z Mojša sa dozvedeli zaujímavú informáciu o existencii neobsadených stĺpov s hniezdnou podložkou, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Mojš. Tieto stĺpy sú tri a boli osadené v minulosti pri výstavbe Vodného diela Žilina, pravdepodobne ako kompenzačné opatrenie na zlepšenie hniezdnych možností bociana.

Stĺp s hniezdnou podložkou. Zdroj fotografie: http://www.bociany.sk/nestcards/show/3202

Tieto stĺpy však neboli dodnes bocianom obsadené. S veľkou pravdepodobnosťou to môže byť z dôvodu ich nevhodného situovania, prípadne absentujúcej výplne z prútia. Skúsenosti z iných lokalít na Slovensku ukazujú, že práve takýto prútený základ môže bociana na hniezdo “prilákať”. Kedže pán starosta Mojša na stretnutí s deťmi vyjadril ochotu pomôcť pri takejto aktivite formou poskytnutia vysokozdvižnej plošiny, rozhodli sme sa tento plán uskutočniť.

Na začiatku bolo potrebné získať “stavebný materiál”, teda vŕbové prútie. Vhodne načasované boli menežmentové opatrenia reprodukčných lokalít pre obojživelníky, ktoré realizovali strážcovia Správy NP Malá Fatra.

Samotná výroba hniezda sa uskutočnila dňa 6.12.2017 na Správe NP Malá Fatra. Zúčastnili sa ho žiaci z Biologického krúžku p. učiteľky Synákovej (prevažne deti zo 6.B) a deti z Krúžku Mladých ochrancov prírody pri Správe NP Malá Fatra. Na úvod deti zasvätil do teórie náš zoológ Martin Hatala, a potom nasledovala už samotná práca. Veľmi pekné fotografie z aktivity nám urobila Zuzka Chytilová z Foto Svet Detí, ktorej sa týmto spôsobom chceme poďakovať. Vzniknutý prútený základ sa bude musieť osadiť na stĺp najneskôr do konca februára 2018. O tejto akcii budeme verejnosť informovať.

Deti z Varína budú mať takto zároveň veľmi pekný podklad na plagát v rámci ďalšieho ročníka ekovýchovného programu Bocian, ktorý by sa mal znovu realizovať v roku 2018 a do ktorého sa môžu znovu zapojiť.

Ilustračná foto – výsledok práce detí, foto: Zuzana Chytilová – viac fotografií nájdete na Facebooku NP Malá Fatra

Text: Gabriela Kalašová

Foto: Zuzana Chytilová, Foto Svet Detí, FB – https://www.facebook.com/fotosvetdeti/