Bociany vo Varíne

Poobede, dňa 11.4.2022 má druhý bocian na hniezde ornitologický krúžok. Foto: P. Zimen

Minulý rok viacerých obyvateľov Varína milo prekvapil a potešil pár bociana bieleho, ktorému sa v našej dedine zapáčilo a rozhodli sa postaviť si tu hniezdo.

Pre jeho stavbu si nie celkom šťastne zvolili stĺp elektrického vedenia. Takto umiestené hniezdo mohlo spôsobovať v budúcnosti nielen problémy s distribúciou elektrickej energie, ale v prípade skratov ohroziť aj samotné bociany.

Z uvedených dôvodov Správa Národného parku Malá Fatra v decembri minulého roka v spolupráci so Stredoslovenskou distribučnou a.s.  zrealizovala výstavbu náhradného hniezda v záhrade správy na Hrnčiarskej ulici.  V marci  sa pôvodne hniezdo zo stĺpa na Fatranskej ulici zhodilo a inštalovala sa mechanická zábrana na zabránenie hniezdenia.

Prílet bocianov

Na jar sme netrpezlivo očakávali ich návrat, aby sme sa ubezpečili, že sa im nová lokalita zapáči. Prílety bocianov štandardne vrcholia začiatkom apríla, všetko však závisí od počasia počas ich ťahu.  Obvykle na hniezdo priletí ako prvý samec. Prvý bocian sa na novom hniezde ukázal 6.4.2022 a druhý 11.4.2022.

Dráma na hniezde

Aké však bolo naše prekvapenie, keď sme vďaka fotografiám od pána Petra Zimena (ktorému za fotky ďakujeme) zistili, že na hniezde sa preukázateľne ukazovali nie dva, ale minimálne tri bociany. Toto vieme na základe toho, že jeden z nich bol označený ornitologickým krúžkom.  Pokiaľ máme dobré informácie, tak minulý rok na Fatranskej ulici ani jeden bocian ornitologický krúžok nemal. Ak sa to potvrdí, tak sa tu buď udiala menšia milostná dráma, alebo dokonca môže ísť o úplne nový pár, ktorý využil novú lukratívnu hniezdnu možnosť.

Konkrétne z fotografie, ktorá sa urobila 11.4. ráno, je viditeľné, že na hniezde je bocianí pár, z ktorých ani jeden nemá na nohe krúžok, avšak v ten istý deň poobede na fotke vidno, že jeden z bocianov na nohe už krúžok mal.  Počas dňa muselo dôjsť k výmene. Následne sme na hniezde pozorovali už len pár s krúžkom, zaznamenali sme aj párenie, kedy sa ukázalo že jedinec s krúžkom je samec.

20.4.2022 bol náš kolega svedkom dramatického súboja o hniezdo, kedy bociany odohnali tretieho jedinca, ktorý sa pokúšal pristáť na hniezdo. Treba poznamenať, že takéto súboje o hniezdo a rošády sú u bocianov bielych relatívne bežné, len zhruba polovica párov je stabilných.  Paradoxne ďalší pár bocianov (žeby pôvodný?) si znovu postavil druhé hniezdo blízko pôvodnej lokality na Fatranskej ulici vo Varíne, pričom podľa našich informácii toto hniezdenie nebolo úspešné.

Hniezdenie za správou národného parku

Hniezdenie v záhrade za správou národného parku však úspešné bolo a rodičia vychovávajú jedno mláďa. Vďaka spolupráci s obcou Varín, sa podarilo dňa 12.7.2022 zrealizovať jeho krúžkovanie. Význam krúžkovania spočíva v tom, že jedinec je nezameniteľne označený a v budúcnosti je možné krúžok odčítať.  Presne toto sa podarilo v prípade dospelého samca na “našom” hniezde.

Bocian je z okresu Bardejov

Prostredníctvom krúžkovacej centrály Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko sme zistili, že okrúžkovaný samec pochádza z obce Kurima, okres Bardejov v Prešovskom kraji – https://goo.gl/maps/DovfqNkSLq5sNK4c7 (hniezdo v obci Kurima je vzdialené vzdušnou čiarou 187,9 km od Varína).

Bociana okrúžkoval ako mláďa dňa 27.6.2019 pán RNDr. Miroslav Fulín CSc. (koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku), ide teda o mladého trojročného jedinca, ktorý sa vrátil na Slovensko zrejme až teraz, po dovŕšení pohlavnej dospelosti.

Text:  Gabriela Kalašová (časť článku vyšla aj v tlačenej verzii v aprílovom čísle obecného časopisu Varínčan)

 

Fotogaléria