Zimný monitoring vodného vtáctva

Zimný monitoring vodného vtáctva má na území Slovenska dlhoročnú tradíciu.  Od polovice októbra do polovice apríla sa vždy v strede mesiaca kontrolujú významné plochy pre zimovanie vodného vtáctva.
Medzinárodný termín zimného sčítania vodného vtáctva pripadol v tejto sčítacej sezóne na tento víkend, t.j. v termíne 12. – 13. januára 2019.
Monitoring vodného vtáctva má v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra dlhoročnú tradíciu. Monitorujú sa najmä VN Hričov, VD Žilina, VN Krpeľany, rieka Váh a rieka Orava. Celoeurópsky monitoring zimujúceho vtáctva prebieha v polovičke januára, kedy sa stovky ľudí vyberú na vodné toky, nádrže, kanále kde sčítavajú všetky pozorované druhy vtáctva.
V tomto termíne sa prechádzajú aj malé riečky, potoky, jarky, kde by mohli zimovať aj druhy ako vodnár potočný či rybárik riečny. Tieto dáta sú dôležité pre zisťovanie zmien v priebehu rokov či dlhých období, ale aj pri prezentácii rôznych druhov vtákov v územiach.
Viac informácií k zimnému monitoringu na stránke SOS/Birdlife Slovensko – http://www.vtaky.sk/announcements/show/278/Terminy-Zimneho-scitania-vodneho-vtactva-v-sezone-20182019

VN Kraľovany, foto: T.Flajs

Vtáctvo VN Krpeľany

Asi málo kto vie, že VN Krpeľany patrí v rámci Slovenska medzi popredné vodného plochy na zimovanie napr. chochlačiek vrkočatých, chochlačiek sivých, lysiek čiernych, potápok malých a chochlatých, ale aj pre labuť hrbozobú, kačicu chrapkavú, potápača malého či hlaholku severskú.
Vzácne sa dajú pozorovať aj druhy ako kršiak rybár, orliak morský, vzácna chochlačka bielooká, kačica lyžičiarka či ďalšie zaujímavé druhy vodných vtákov.
Pri pravidelnom monitoringu plôch je veľmi zaujímavé sledovanie vývoja zimnej a skorej jarnej migrácie, vplyv teploty na početnosť druhov či ďalšie premenné.
Táto zimná sezóna začala veľmi vlažne v podobne takmer mesiac oneskoreného príletu hlaholiek severských zo severu. Tieto sa na zimoviská nenáhlili pre teplé počasie, až následné ochladenie na severe Európy ich dostal do pohybu. Pri silnej mrazivej zime sa vodné plochy menia na kosť zamrznuté nehostinné územia. Často je z celej nádrže rozmrznutých len niekoľko desiatok m2 vodnej hladiny, tu sa vtedy tisnú často labute, lysky či chochlačky. Pri silných zimách trpí aj náš asi najkrajší vták – rybárik riečny. Samičky zimujúce na juhu Európy ani len netušia, že samce tu často hynú od hladu či pri nemožnosti nájsť si akúkoľvek potravu.
V súčasnej dobe sa na ploche VN Krpeľany zdržuje asi 1000 kusový kŕdeľ vodných vtákov viacerých druhov.
Tomáš Flajs