Zimný monitoring šeliem 2021

Odber vzoriek je súčasťou mapovania šeliem, foto: T. Flajs

V januári 2021 sa uskutoční v Malej Fatre už 6. ročník zimného monitoringu šeliem.

Zimný monitoring veľkých šeliem je metódou zameranou na zisťovanie prítomnosti skúmaných druhov živočíchov v sledovanom území. Hlavný zimný monitoring sa realizuje v spolupráci s dobrovoľníkmi a uskutoční sa dňa 23.1.2021. Náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia bude 6.2.2021.

Z dôvodu nepriaznivej situácie v súvislosti s pandémiou covid-19 sa v tomto ročníku zimného monitoringu neuskutočnia prednášky, ani spoločné stretnutie na Správe NP Malá Fatra. Nebude možné poskytnutie ubytovania, ani zabezpečenie rozvozu na lokality.

Monitoring prebehne len v teréne, formou prechádzania úsekov za účelom hľadania a zdokumentovania pobytových znakov veľkých šeliem (stopy, trus, príp. korisť). Po prihlásení sa a dohode s organizátormi, účastník dostane e-mailom pokyny ku prejdenej trase, mapu a formulár ku zapisovaniu pobytových znakov.

Bližšie informácie ako aj prihlasovací formulár nájdete tu – https://www.npmalafatra.sk/sprava-np/monitoring/zimny-monitoring-seliem/

Priamy link na formulár – https://forms.gle/WBciUSmuUAJzaDGX6