Zimné aktivity krúžku mladých ochrancov prírody

Pozorovanie vtákov pri VD Žilina. Foto: Zuzana Chytilová

Dnešné jarné počasie vábilo na prechádzky a na prípadné bilancovanie zimy. Počas zimných dní sme s deťmi z Krúžku mladých ochrancov prírody pri Správe NP Malá Fatra realizovali viacero aktivít.

Vo februári sme sa porozprávali nielen o tom, ako trávia zimu zvieratá,  ale aj o tom, čomu sa v zime venujú “ochranári”. Jednou z aktivít je zimné sčítanie vodného vtáctva a tak sme sa aj my vybrali k Vodnému dielu Žilina zistiť, aké druhy vtákov je tu možné pozorovať. Deti zaujala chochlačka vrkočatá, ktorej samček má charakteristický “vrkôčik”.

Ďalší krúžok vo februári  sme venovali mokradiam, pre deti bola pripravená prezentácia a rôzne aktivity, napríklad sme spoločne urobili pokus so špongiou. Vďaka tomuto pokusu deti pochopili protipovodňovú a vodozádržnú funkciu mokradí pre krajinu.

Posledný krúžok bol venovaný vode, prostredníctvom rôznych aktivít sme si uvedomili vzácnosť vody. Spoločne sme si vypočítali našu dennú spotrebu vody a porovnali s dennou spotrebou ľudí tretieho sveta. Vyrobili sme si aj model kolobehu vody v prírode. Následne sa deti vyšantili v záhrade správy NP.

Spoločne sa tešíme na nadchádzajúce teplé dni, ktoré využijeme pobytom v prírode. 🙂

Text a foto: Gabriela Kalašová

Foto pri VD Žilina: Zuzana Chytilova, Foto Svet Deti