Z činnosti strážcov v Malej Fatre

Práca na pozícii strážcu v národnom parku je veľmi variabilná,  prevažnú časť pracovného času strávi v teréne.

Okrem kontrolnej činnosti (kontroly dodržiavania zákona o ochrane prírody) zabezpečuje napríklad mapovanie chránených druhov, označuje chránené územia v teréne, realizuje praktickú starostlivosť o chránené druhy a biotopy (napr. rehabilitácia živočíchov v chovnej stanici, likvidácia inváznych druhov rastlín) a ďalšie činnosti.

Výber z nedávnych aktivít nájdete vo fotogalérii.

Foto: Ing. P. Žídek

 

Fotogaléria