Workshop o manažmente návštevníkov v Poľsku

Workshop o manažmente návštevníkov v Poľsku

V rámci medzinárodného projektu VIMOMA (VIsitoring MOnitorig and MAnagement in protected area) s podporou Vyšehradského fondu sa stala aj Správa Národného parku Malá Fatra účastníkom 1. workshopu, ktorý sa konal v dňoch 8.-9.septembra v Krakowe.

Na pôde Jagiellonskej univerzity v Krakowe sme sa tak mali možnosť zoznámiť s metódami prieskumu motivácií a vnemov návštevníkov chránených území nielen v Poľsku, ale aj v krajinách ďalších účastníkov z Českej republiky, Maďarska, Bosny a Hercegoviny a Srbska a nadviazať vzájomnú spoluprácu. Počas návštevy Pieninského národného parku v Poľsku nám boli prezentované spôsoby  manažmentu návštevníkov a údržby infraštruktúry v predmetnom území, ktoré sa stali pre nás inšpiráciou pre nasledovné zavádzanie zmien v oblasti turizmu v chránených územiach na Slovensku. Už teraz sa tešíme na nasledujúci októbrový workshop v Českej republike.

Text a foto: Anna Žideková

Viac informácií k projektu – https://www.ceeweb.org/article.php?id=633

Fotogaléria