Výkup lesných pozemkov v Národnom parku Malá Fatra

Výkup lesných pozemkov v Národnom parku Malá Fatra

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej len “Správa NP Malá Fatra”), ako samostatný právny subjekt zrealizovala vo svojej krátkej histórii po prvý krát výkup lesných pozemkov v území národného parku podpísaním kúpnej zmluvy zo dňa 03.02.2023.

Pozemok bol odkúpený v rámci uplatnenia predkupného práva štátu, ktoré sa vykonáva v územiach s tretím a vyšším stupňom ochrany. Týmto spôsobom pribudne k doterajším 2 602ha pozemkov vo vlastníctve štátu ďalších približne 12 ha.

Ak štát prejaví záujem o kúpu pozemkov, ním poverená organizácia ochrany prírody uzavrie s vlastníkom pozemkov kúpnu zmluvu. Správa NP Malá Fatra je poverená zastupovaním Slovenskej republiky podľa čl.3 ods.1 písmena kk) štatútu Správy NP Malá Fatra. Finančné zdroje na výkup pozemkov sú rozpočtované v rámci prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – Komponent 5.

V skutočnosti sa však jedná už o druhý výkup súkromných pozemkov zo strany štátu na území Národného parku Malá Fatra. Po prvý krát odkúpil štát v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR od súkromných vlastníkov lesné pozemky o výmere 34ha už v roku 2017. To sa udialo symbolicky po 50 rokoch územnej ochrany Krivánskej Malej Fatry.

Súvisiaci článok: Bezzásahový režim v Národnom parku Malá Fatra

Text a fotografie: Správa NP Malá Fatra