Vyhodnotenie Ekovýchovného programu Bocian

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci so ZO SZOPK Bocian pripravila v roku 2020, v dobe pandémie  modifikovanú verziu Ekovýchovného programu Bocian, ktorý bol určený pre žiakov základných škôl. Autorom a odborným garantom programu je RNDr. Miroslav Fulín CSc., koordinátor sčítania bociana bieleho na Slovensku.

Prečítajte si viac informácii na stránke Štátnej ochrany prírody, kde bolo dnes zverejnené vyhodnotenie programu.

V rámci pôsobnosti Správy Národného parku Malá Fatra sa do programu zapojili deti z Varína, Braňo Dominiak a Julka Chytilová, ktorí pozorovali hniezdo v Mojši. Hniezdo bolo v tomto roku preložené a bolo nevyhnutné ho pravidelne monitorovať. Kedže naše kapacity sú obmedzené, uvítali sme pomoc v takejto podobe.

Obom deťom ďakujeme za pomoc, veľmi si ju vážime.