Pri sledovaní bocianov môžu pomôcť aj deti

Bociany v Mojši, foto Zuzana Chytilová - Foto Svet detí

Minulý rok Správa NP Malá Fatra zrealizovala prekládku hniezda bociana bieleho v Mojši. V apríli sme sa dočkali príletu bocianieho páru a dnes sa už tešíme z priebehu, dúfajme, úspešného hniezdenia.

Hniezdo je priebežne monitorované a pri jeho sledovaní pomáhajú aj deti z Krúžku mladých ochrancov prírody pri Správe NP Malá Fatra Julka Chytilová a Braňo Dominiak. Ich pomoc má viacero pozitívnych momentov.  Pozorovania majú pre ochranárov veľkú hodnotu, v priebehu mesiaca apríl sa deťom podarilo zachytiť významné udalosti na hniezde, ako napríklad párenie, či inkubáciu. Samotné deti sa takto o živote vtákov naučia oveľa viac ako z učebníc biológie a v neposlednom rade majú v dobe pandémie príležitosť zmysluplne tráviť svoj voľný čas na čerstvom vzduchu.

Do svojich záznamov si poznačili aj úsmevné príhody, o ktoré sa radi podelíme. 🙂

Okolo prešla jedna pani so synom na bicykloch. Chlapec mohol mať asi tri alebo štyri roky.

Chlapec: “Aha mami! Hniezdo!”

Pani: “Áno a kto v ňom je?”

Chlapec ani na chvíľu nezaváhal a hneď odpovedal: “Labuť!”

Momentky z hniezdenia (párenie a inkubácia), foto: Zuzana Chytilová

Aj v iných obciach s hniezdom bociana bieleho sa môžu deti zapojiť do pozorovania.

Škola ochrany prírody Varín v spolupráci odborným garantom Miroslavom Fulínom pripravila pre deti celoslovenský program, kde deti môžu prispieť k poznaniu bociana a zároveň sa zapojiť do súťaže o zaujímave ceny.

Viac informácii o programe Bocian získate na stránke Štátnej ochrany prírody SR – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20652

Informácia o hniezdení bocianov v Mojši v regionálnej tlači – https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/v-novom-hniezde-pri-mojsi-zahniezdili-bociany-ci-tam-zostanu-zavisi-aj-od-ludi/10688/