Vyhlasujeme výtvarnú súťaž EKOPLAGÁTIK ´23

Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne vyhlasuje v rámci sprievodných podujatí 16. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT ´23 Žilina  výtvarnú súťaž pre materské, základné a špeciálne školy pod názvom EKOPLAGÁTIK ´23.

 

Témou tohto ročnej súťaže je „Ochrana prírody mojimi očami“ s cieľom vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných prác, ktorými vyjadria svoj postoj k aktuálnym environmentálnym problémom a pokúsia sa zamyslieť nad ich riešeniami.

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

Organizácia:

Termín vyhlásenia súťaže: 2.11.2023

Termín uzávierky súťaže: 1.12.2023

Výsledky a vyhodnotenie súťaže: 15.12.2023

Miesto konania výstavy: Obecná knižnica Varín

 

Súťažné kategórie:

1. kategória: Materské školy

2. kategória: Základné školy 1. stupeň

3. kategória: Základné školy 2. stupeň

4. kategória: Špeciálne školy

 

Autorom najlepších prác budú udelené diplomy a vecné ceny (ako napr. maliarske potreby, knižné publikácie, puzzle, darčekové predmety). V každej kategórii bude vybraná len jedna práca, ktorá bude ocenená. Porota si vyhradzuje právu neudeliť cenu v kategórii.

 

Viac informácii o podmienkach zapojenia sa do súťaže sa dozviete v novinke na webe  – https://skopvarin.sopsr.sk/vyhlasujeme-vytvarnu-sutaz-ekoplagatik/

 

Tešíme sa Vaše práce mladí umelci :).