Voľné pracovné miesto strážcu – na dobu určitú

Voľné pracovné miesto strážcu – na dobu určitú

ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, Varín 013 03, obsadzuje pracovnú pozíciu strážca.  Ide o zastupovanie materskej dovolenky, teda ponúkaná pracovná pozícia je na dobu určitú. Predpokladaný začiatok pracovného pomeru je apríl/máj 2018 a koniec september 2020.

Minimálne požiadavky:

  • stredoškolské vzdelanie s maturitou
  • znalosti z oblasti zoológie, botaniky, ochrany prírody
  • skúsenosti s bivakom v teréne
  • znalosť legislatívy v oblasti ochrany prírody
  • bezúhonnosť
  • zdravotná spôsobilosť
  • vodičský preukaz skupiny B (aktívny šofér)
  • práca s PC (MS Office)
  • aktívna znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou

Pracovnou náplňou strážcu je výkon štátneho dozoru v chránených územiach, monitoring bioty, označovanie chránených území v teréne, manuálne práce pri manažmentových úlohách (napr. kosenie, hrabanie), inštalácia hniezdnych búdok, transfer obojživelníkov, strážne služby so zameraním na ochranu chránených druhov a podobne. Strážca je prevažnú časť pracovného času v teréne.

V prípade záujmu zašlite žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný profesijný životopis, motivačný list, kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na adresu: Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín najneskôr do 27. 2. 2018. Podklady môžete zaslať aj elektronicky na adresu michal.kalas@sopsr.sk.

Bližšie informácie získate na rovnakej emailovej adrese, prípadne na tel. č. 0903 298 130.