VI. zimný monitoring veľkých šeliem

Odber vzoriek je súčasťou mapovania šeliem, foto: T. Flajs

Už v túto sobotu sa vyberie vyše 70 dobrovoľníkov do Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma na VI. zimný monitoring veľkých šeliem.
Spolu prejdú 47 trás v celkovej dĺžke tesne cez 400 km. Počasie síce dlhodobo hrá falošný tón, napriek tomu pevne veríme, že sa opäť podarí zdokumentovať pobytové znaky po našich veľkých šelmách. Tohtoročná akcia je poznačená pandemickými opatreniami, a tak sa nielenže nebude konať obľúbený piatkový seminár, ale prideľovanie trás bolo nutné riešiť podľa okresu a bydliska účastníkov. Taktiež nebolo možné ani spájanie nových mapovateľov a skúsených kolegov pre zaučenie.
Každému účastníkovi prajeme bezpečný krok v Malej Fatre a úspešné nálezy.
Tomáš Flajs