Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024 všetkým

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2024 všetkým

Všetkým návštevníkom a priaznivcom národného parku  prajeme radostné a pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok 2024.

Aj tento rok platí naša výzva pre návštevníkov Národného parku Malá Fatra ohľadom nepoužívania zábavnej pyrotechniky v čase vianočných a novoročných sviatkov.

Správa Národného parku Malá Fatra vyzýva návštevníkov národného parku, ako aj podnikateľské subjekty vyvíjajúce podnikateľské aktivity na území národného parku a v jeho ochrannom pásme, aby v súvislosti s oslavou nadchádzajúcich vianočných a novoročných sviatkov nepoužívali zábavnú pyrotechniku, respektíve nevykonávali činnosti, ktorých súčasťou bude používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty. Na území národného parku je daná činnosť v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny zakázaná, na území ochranného pásma sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (s výnimkou vyhradených miest podľa návštevného poriadku, konkrétne sa jedná o zastavané územia obcí v ochrannom pásme NP).

Môžete sa pripojiť k udalosti na Facebooku a udalosť ďalej zdieľať:
 https://www.facebook.com/events/2086586755016293?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

Horské prostredie Národného parku Malá Fatra so svojimi strmými údoliami a skalnými stenami poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických nárazových vĺn. Výbuchy a záblesky spôsobené zábavnou pyrotechnikou sú tak schopné prenikať na veľké vzdialenosti, pričom intenzita hluku so vzrastajúcou vzdialenosťou od jeho zdroja klesá len veľmi pomaly.

Stred z nadmerného hluku v podobe výbuchov, umocnený svetelným efektom môže spôsobiť:

  • prerušenie zimného spánku medveďa hnedého, v prípade samíc aj opustenie mláďat,
  • nárazy vystresovaných dravých vtákov a sov do prekážok a následné zranenía,
  • nadmernú fyzickú aktivitu živočíchov a s ňou spojené nadmerné spaľovanie tukových zásob, čo v sťažených zimných podmienkach výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania.
Správa Národného parku Malá Fatra preto verí, že si všetci spoločne vychutnáme pokojné,  zábavnou pyrotechnikou nerušené sviatky a dodržiavaním ustanovení zákona tak spoločne prispejeme k ochrane fauny národného parku.
Ďakujeme.