Vážky na Šujskom rašelinisku

Fotoprieskum vážok na Šujskom rašelinisku

Dňa 6. júla sme uskutočnili prieskum vážok spojený s fotodokumentovaním v spoločnosti odborníka na vážky a člena stráže prírody Ladislava Racka, ktorému patrí naša vďaka za spoluprácu. Celkovo sa podarilo fotodokumentovať 7 druhov. Zo vzácnejších zaznamenaných druhov hodno spomenúť šidielko ozdobné (Coenagrion ornatum) a vážku Orthetrum coerulescens.

Text a foto: Ján Kicko