UPOZORNENIE – zosuv pôdy z Veľkého Rozsutca

UPOZORNENIE – zosuv pôdy z Veľkého Rozsutca

Prebiehajúce búrkové počasie posledných dní spôsobilo zosuv pôdy zo svahu Veľkého Rozsutca, ktorý čiastočne zasiahol aj modrý turistický chodník vedúci zo sedla Medziholie do sedla Medzirozsutce (traverzový chodník). Pomerne veľký odtrh však zasiahol daný turistický chodník len na približne 5 – 6 m . Chodník je PRIECHODNÝ, avšak je potrebné zvýšiť v tejto lokalite opatrnosť.

Frekventovaný turistický chodník Medziholie – Veľký Rozsutec – Medzirozsutce (červená značka) NEBOL zasiahnutý týmto zosuvom.