Svetový deň životného prostredia 2018

Bojujme proti plastovému odpadu. Ak ho nemôžete znova použiť, odmietnite ho!

V utorok, 5. júna 2018, si Slovensko spoločne s celým svetom opäť pripomenie Svetový deň životného prostredia. Je spomienkou na prvú konferenciu Organizácie Spojených národov (OSN) o životnom prostredí s heslom „Je len jedna Zem“, ktorá sa konala 5. – 16. júna 1972 vo švédskom Štokholme. Jeho hlavnou úlohou je podnietiť po celom svete čo najviac aktivít na podporu pozitívnej environmentálnej zmeny.

Tohtoročná téma, ktorá znie BOJUJME PROTI PLASTOVÉMU ODPADU, nás všetkých výzva, aby sme sa pripojili k celosvetovému cieľu bojovať proti jednému z veľkých ekologických problémov našej doby, ktorým je znečisťovanie hlavne jednorazovými plastmi.

Plast je dobrý materiál a má veľa možností využitia, ale žiaľ, stali sme sa závislí na ňom a väčšinu plastových výrobkov používame iba raz. Po celom svete sa každú minútu zakúpi 1 milión plastových fliaš s nápojmi. Každý rok používame až 5 triliónov jednorazových plastových tašiek, či vrecúšok. Celkom 50 % plastov, ktoré používame, je na jedno použitie. Takmer tretina plastových obalov, ktoré používame, neskončí v zbernom systéme, čo znamená, že skončí na našich mestských uliciach a znečisťovaním nášho prírodného prostredia.

Každoročne sa do našich oceánov dostáva až 13 miliónov ton plastov, ktoré  pokrývajú koralové útesy a ohrozujú tak zraniteľný morský život. Plasty, ktoré končia v oceánoch, by mohli za jeden rok obkolesiť našu Zem štyrikrát a môžu pretrvávať až 1 000 rokov v prírode, kým sa úplne rozložia.

Globálne znečistenie plastovým odpadom v číslach:
• každoročne sa používa až 5 triliónov plastových vrecúšok a tašiek
• 13 miliónov ton plastového odpadu sa dostane do oceánu každý rok
• 17 miliónov barelov ropy sa každoročne používa na výrobu plastov
• 1 milión plastových fliaš sa kúpi každú minútu
• 100 000 morských živočíchov je zabitých každoročne plastmi
• 1000 rokov trvá odbúranie plastov v prostredí
• 90 % balenej vody obsahuje častice z plastu
• 83 % vody z vodovodu obsahuje častice z plastu
• 50 % spotrebiteľských plastov sú na jednorazové použitie
• 10 %  zo všetkého človekom vytvoreného odpadu je plast

AK NEMÔŽETE PLAST ZNOVA POUŽIŤ, ODMIETNITE HO

Tohtoročný Svetový deň životného prostredia ponúka pre každého z nás viaceré možnosti, ako môžeme pomôcť v boji proti znečisťovaniu plastovým odpadom na celom svete.

Existuje veľa vecí, ktoré môžeme urobiť. Napríklad môžeme požiadať reštaurácie, ktoré často navštevujete, aby prestali používať plastové slamky, môžete si do práce priniesť svoj vlastný hrnček a použiť ho na kávu z kávomatu, môžeme presvedčiť miestne úrady, aby zlepšili spôsob nakladania s odpadmi vo vašej obci a meste.

Tu sú niektoré ďalšie konkrétne nápady:

  • doneste si svoju nákupnú tašku do supermarketu
  • presvedčte dodávateľov jedla, aby jedlo nebalili do plastových obalov, ale do iného materiálu
  • odmietnite používať plastové príbory
  • zbierajte akýkoľvek plastový odpad, ktorý vidíte pri prechádzkach prírodou
  • trieďte plastový odpad a odhadzujte ho do na to určených kontajneroch.

Prečítajte si celú tlačovú správu.

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, odbor environmentálnej  výchovy, vzdelávania a osvety