Súťaž o sprevádzanú túru v NP Malá Fatra

Milí návštevníci Národného parku Malá Fatra, v dobe sezónnej uzávery turistických chodníkov sme pre Vás pripravili súťaž. Malá Fatra ponúka množstvo zaujímavých turistických výletov aj mimo tieto uzavreté lokality, preto by sme ich chceli trochu viac spropagovať. 🙂

Cieľ súťaže:  Ukázať krásy Národného parku Malá Fatra s rešpektovaním sezónnych uzáver turistických chodníkov.

Čas trvania súťaže: Súťaž začína jej uverejnením a končí  15.6.2018 o 24:00 hod.

Podmienky účasti v súťaži: Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá počas trvania súťaže zverejní na sociálnej sieti Facebook vlastnú autorskú fotografiu z turistiky v Malej Fatre (rešpektujúcej návštevný poriadok národného parku, najmä sezónnu uzáveru turistických chodníkov), ku ktorej pridá hashtag v tvare #respektujemuzaveru.  Pozor, fotografiu musí vložiť aj do komentára pod post o súťaži na FB stránke NP Malá Fatra https://www.facebook.com/npmalafatra/ a pripojiť hashtag.  Aby neboli ukrátení aj turisti, ktorí nie sú na Facebooku, môžete nám posielať fotografie aj e-mailom na adresu gabriela.kalasova@sopsr.sk, v predmete e-mailu uveďte „Rešpektujem uzáveru“. Do súťaže sa každý môže zapojiť len s jednou fotografiou.

Výhra: Sprevádzaná túra v NP Malá Fatra. Sprevádzať bude pracovník Správy NP Malá Fatra, túra bude spojená so zaujímavým rozprávaním o prírodných hodnotách národného parku. Termín a lokalitu si dohodne výherca spolu so Správou NP Malá Fatra po ukončení súťaže.

Výherca: Zo všetkých fotografií (zverejnených na Facebooku ako aj doručených e-mailom) bude vyžrebovaný jeden výherca. Jeho meno bude zverejnené najneskôr do troch dní od uzávierky súťaže (do 18.6.2018) na stránke https://www.npmalafatra.sk/

Zo všetkých doručených fotografií zároveň vyberieme najkrajšie, ktoré budú používané v propagačných aktivitách Správy NP Malá Fatra, súvisiacich najmä s rešpektovaním návštevného poriadku.

Celé podmienky nájdete tu. Tešíme sa na Vaše fotografie.

Gabriela Kalašová