Na Deň vlka prišla aj Červená Čiapočka

Za poskytnutie ilustrácie ďakujeme Ružene Babicovej - Naive Art Rosie – https://www.facebook.com/naiveartrosie/

NA DEŇ VLKA DO KNIŽNICE V ŽILINE PRIŠLA AJ ČERVENÁ ČIAPOČKA

 Zožral, alebo teda nezožral  vlk Červenú Čiapočku? Je vlk skutočne taká krvilačná beštia? Máme sa báť vlka? Tak to boli základné otázky, na ktoré sme sa snažili odpovedať deťom, žiakom a verejnosti a zároveň im dať pravdivé informácie o tejto šelme.

V spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline a neziskovou organizáciou Zmysel života sme 3. apríla strávili odhaľovaním týchto skutočností. Podujatie sme nazvali “DEŇ VLKA”a  bolo zavŕšením projektu “Ako vlk NEzožral Červenú čiapočku”.  Projekt je súčasťou trojročného cyklu “Príbehy troch šeliem”, ktorý je zameraný na zlepšenie povedomia o šelmách obývajúcich naše lesy. Viac informácií o  projekte si prečítajte tu  – https://www.npmalafatra.sk/ako-vlk-nezozral-cervenu-ciapocku/

Výukový program pre materské školy

Hneď ráno sme privítali deti z MŠ Bitarová a potom z MŠ Stavbárska v Žiline. Na úvod sme sa s deťmi  rozprávali o tom, aké rozprávky poznajú, poskladali sme si puzzle z rozprávok a hľadali sme, akú majú vybrané rozprávky spoločnú postavu. Bol nim vlk a vystupoval tu ako zlý, veď  zožral  Červenú Čiapočku, tri prasiatka a aj sedem kozliatok. Je to však naozaj tak?

Na milé prekvapenie k nám prišla živá a naozajstná Červená Čiapočka spolu so svojim “vlkom”, ktorú presvedčivo zahrala Maťka Michalková z neziskovej organizácie Zmysel života, spolu so svojím krásnym psíkom s ešte krajším menom Víla. Obom so srdca ďakujeme, pohľad na rozžiarené tváričky detí, keď sa zjavila vo dverách bol neopísateľný.

Čiapočka deťom čítala z knižky  “Po stopách vĺčika”, venovanej životu vlka. Aby si deti poznatky o vlkovi lepšie vizuálne zapamätali, spoločne sme si vyrábali plagát, ktorý si potom deti mohli zobrať do škôlky.  V časti o živote vlka nám Čiapočka čítala o vlčici ako sa stará o vĺčatá a na svojom “vlkovi” – psíkovi, deťom ukázala aké má telo vlk a aký je rozdiel medzi vlkom a psom. Na plagát sme nalepili obrázky vlčice, a vlčej rodiny – svorky.

V ďalšej časti nám Červená Čiapočka čítala o potrave vlka, ukázali sme si na obrázku ako si vĺčatá pýtajú jesť. Každé dieťa dostalo nejakú potravu a spoločne sme ju triedili na dve  skupiny, čím sa vlk živí a čím nie. A tak nám vznikla ďalšia časť plagátu s potravou vlka. Finálnou bodkou a utvrdením, že vlk nežerie čiapočku, ani iné deti bola ukážka trusu vlka v skúmavke, v ktorom boli chlpy a teda ešte zdôraznenie, že vlci žerú hlavne choré, slabé zvieratá a zdochliny. V ďalšej časti príbehu vlčica s vĺčatami v lese stretla poľovníkov a museli sa schovať pred nimi. Tu sme si s deťmi rozprávali prečo sa bojíme vlkov, ako môže človek chrániť ovce pred vlkmi a ukazovali obrázky, ktoré si nalepili opäť na plagát. Pri čítaní sme sa dostali do zimy a tu sme si hovorili, ako sú vlci prispôsobení zime a ukázali sme si sadrový odliatok stopy vlka. Zahrali sme sa na vlkov bežiacich v snehu, aj sme pekne “čiarovali” ako správni vlci šetriaci energiu. Na konci stopovej dráhy deti čakal “vlk”, ktorého si mohli deti pohladkať. Výsledný plagát sme potom opečiatkovali stopou vlka a robili stopové dráhy. Deti sa tak prostredníctvom čítaného príbehu  o živote vlka a  zážitkovými  aktivitami presvedčili, že vlk v prírode má svoje nezastupiteľné miesto.

Beseda pre druhý stupeň ZŠ

V predpoludňajších hodinách do knižnice zavítali žiaci 5. ročníka zo ZŠ vo Višňovom. V odbornej prezentácii sme sa aj týmto starším žiakom snažili poopraviť obraz o vlkovi a rozvíjať zodpovedný vzťah k zvieratám. V prezentácii s besedou nechýbali informácie o odborných štúdiách na Slovensku, o monitoringu vlka v Malej Fatre, ukázali sme si stopy vlka a trus v skúmavke. Deti si  pozreli  reportáž z monitoringu šeliem a v ďalšom videu videli ako má byť správne vychovaný strážny pes, ktorý dokáže ochrániť  ovce.  Vo videu o “medveďom strome”  žiaci videli ako zvieratá využívajú niektoré stromy ako sociálnu sieť.

Výstava detských prác

Súčasťou Dňa vlka bolo aj otvorenie VÝSTAVY DETSKÝCH PRÁC s názvom “AKO VLK NEZOŽRAL ČERVENÚ ČIAPOČKU”, kde si deti, žiaci mohli pozrieť krásne kresby, veľké plagáty o vlkovi, komixy, či si mohli pozrieť a prečítať nové rozprávky o Červenej Čiapočke s  alternatívnym koncom. Po ukončení výstavy práce prevezmeme ku nám na Správu Národného parku Malá Fatra a osobitne vyhodnotíme.

Svojimi prácami sa zapojili tieto školy: ZŠ s MŠ O. Štefku Varín, ZŠ Lichardova, Žilina, CSŠ R. Zaymusa, Žilina, ZŠ Nové Zámky, ZŠ Dubové, ZŠ Karpatská, Žilina, SŠI Internátna Žilina a Skupina domáceho vzdelávania NARNIA, Žilina.
Všetkým zúčastneným školám ďakujeme.

Beseda pre verejnosť

UKONČENÍM DŇA VLKA BOLA PREZENTÁCIA SPOJENÁ S BESEDOU PRE VEREJNOSŤ, na ktorej svoje odborné poznatky a skúsenosti prezentoval strážca Národného parku Malá Fatra Mgr. Tomáš Flajs. 

Dúfame, že týmto dňom sa nám podarilo zbúrať niektoré mýty o vlkoch, vzbudiť k nemu sympatie a hlavne vyzdvihnúť fakt, že vlk v prírode má svoje nezastupiteľné miesto. Musíme byť hrdý na to, že na Slovensku ešte vlky máme a aby sme ich mali aj v budúcnosti, je potrebné vlky a ich prostredie chrániť.

 Gabriela Kalašová a Miriam Balciarová, Škola ochrany prírody Varín

Výukový program pre MŠ “Po stopách vĺčika” spestrila svojou prítomnosťou Červená Čiapočka.

Výstava detských prác s názvom “Ako vlk NEzožral Červenú Čiapočku”