Rehabilitácia živočíchov v roku 2018

Odmenou za náročnú prácu pracovníkov Chovnej stanice Správy NP Malá Fatra je iskra v oku úspešne zrehabilitovaného živočícha pri jeho návrate do voľnej prírody.

Počas celého roka 2018 bola vykonávaná praktická starostlivosť o chránené živočíchy – najmä vtáky, ktoré boli zranené alebo išlo o vypadnuté mláďatá z hniezd.

Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
– jeden z najčastejších pacientov Chovnej stanice Správy NP Malá Fatra

Starostlivosť zraneným vtákom bola poskytovaná v Chovnej stanici pri Správe NP Malá Fatra vo Varíne, zabezpečovaná pracovníkmi Správy NP Malá Fatra (Roald Tretiník, Pavol Žídek, Martin Hatala). Spolupracovali sme so Záchrannou stanicou a ekocentrom Zázrivá (Metod Macek) a Záchrannou a chovnou stanicou Petrovice (Pavol Žídek).

Najkritickejším obdobím bolo jarné a letné obdobie (obdobie hniezdenia), v ktorom často dochádza k vypadnutiu mláďat z hniezd – najčastejšie pri druhu sokol myšiar, ktorý zvykne hniezdiť v intravilánoch miest na úzkych rímsach a výklenkoch.

Najčastejšou príčinou zranení (poranenie krídla, poškodenie kĺbu a svalstva, dočasná strata rovnováhy, poranenie vnútorných orgánov) ktoré boli zistené alebo predpokladané pri poranených vtákoch, bol náraz do tvrdej prekážky (budovy, stožiare, motorové vozidlá).

Ďalšími príčinami zranení boli kontakty živočíchov s rôznymi predmetmi a látkami, pochádzajúcimi najmä zo skládok odpadu (drôty, plastový odpad, lepidlo,…), predpokladané parazitárne ochorenia a popálenia časti tela v dôsledku kontaktu živočícha s elektrickým vedením.

Prípady zranení a úhynov vtákov na stĺpoch elektrického vedenia (najčastejšie betónové stĺpy elektrického vedenia 22 kV s konzolou tvaru T), v dôsledku elektrického skratu, sa v uplynulých rokoch vyskytujú už menej často, najmä vďaka novým typom konzol na stĺpoch pri výstavbe nových nadzemných elektrických vedení a tiež vďaka realizácii vhodných technických opatrení na zníženie zranení a mortality vtáctva na starých typoch elektrických stĺpov.

Spracoval: Ing. Martin Hatala

Podklady:  Ing. Pavol Žídek, Roald Tretiník