Prvé zasadnutie Rady Národného parku Malá Fatra

Dňa 13.decembra 2022 o 14:00 hod. sa na Správe Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne (ďalej len “Správa NP”) konalo prvé zasadnutie Rady Národného parku Malá Fatra (ďalej len “Rada NP MF”).
Zasadnutia sa zúčastnili členovia Rady NP MF, ktorými sú zástupcovia súkromných vlastníkov lesných pozemkov, samosprávy, vedeckej a akademickej obce, neziskových organizácií pôsobiacich v turizme a v ochrane prírody, štátnych organizácii a Ministerstva životného prostredia SR. Po predstavení členov Rady NP MF bol zvolený predseda Rady NP MF a prerokovaný Návrh štatútu Rady NP MF. Riaditeľka Správy Národného parku Malá Fatra (ďalej len “NP MF”) Ing. Gabriela Kalašová oboznámila prítomných členov Rady NP MF so špecifikami NP MF a oznámila aktuálne ohrozenia NP MF s možnými riešeniami. Zároveň predstavila Plán hlavných úloh Správy NP MF na rok 2023. V záverečnej diskusii sa otvorili témy ako napr. skialpinizmus a zonácia v NP MF, ktoré budú nosnými témami na nasledujúcom zasadnutí Rady NP MF. To sa uskutoční 25. januára 2023.