Problémy s krádežami fotopascí v oblasti Malej Fatry

Problémy s krádežami fotopascí v oblasti Malej Fatry

Správa NP Malá Fatra eviduje zvýšený počet krádeží fotopascí vo svojej územnej pôsobnosti.
Prístroje sú inštalované z dôvodu monitoringu chránených druhov živočíchov – napr. kurovitých vtákov, šeliem a pod.  Žiaľ, podľa indícií z posledného obdobia, sú prístroje odcudzované najmä členmi poľovných združení. Jeden prístroj bol ukradnutý v priebehu januára 2020. Následne sa našiel na vnadisku pre poľovnú zver vo východnej časti územia. Podobne na tom bol aj ďalšia ukradnutá fotopasca.  Cez nainštalovaný GPS modul bola vyhľadaná a po následnej komunikácii bola vrátená späť členom poľovného združenia. Na prinavrátení ďalších prístrojov Správa NP spolupracuje aj s Políciou SR.
Je smutné, že poľovníci nemajú dlhodobejší a seriózny záujem spolupracovať zo správou národného parku na výskume zveri, nemysliac tým len poľovnú zver, ale aj chránené druhy živočíchov ako napríklad  šelmy, či lesné kury. Navyše jej úsilie ešte niektorí jednotlivci maria a znemožňujú. Poslaním poľovníctva by mal byť aj výskum a poznanie početnosti, druhovej pestrosti zveri a pod. Fotopasce Správa NP pritom inštaluje najmä v najprísnejších častiach územia, kde je zakázané zriaďovať poľovnícke zariadenia (napr. posedy, krmelce) a platí tam aj zákaz lovu zveri.
Správa NP Malá Fatra