Pripravujeme 16. ročník súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT ´23 v Žiline

EKOPLAGÁT Žilina sa uskutoční od 28. septembra do 11. novembra 2023 v Považskej galérii umenia v Žiline.

Do súťažnej prehliadky sa môžu zapojiť svojimi vytvorenými plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umeleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych ekologických organizácií zo Slovenska a zahraničia. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít aj svojimi ateliérovými prácami.

Podrobnejšie podmienky účasti ako aj termín uzávierky na posielanie plagátov a prihlášok bude zverejnený v súťažnom poriadku pre daný ročník EKOPLAGÁT-u.

Od roku 1978 sa do súťažnej prehliadky zapojilo viac ako 900 autorov z 23 krajín sveta. V depozite Správy národného parku Malá Fatra vo Varíne sa nachádza približne 2000 plagátov od svetoznámych, až po menej známych, či mladých začínajúcich autorov. Vybrané kolekcie plagátov ako putovné výstavy boli vystavené v rôznych inštitúciách (knižnice, múzeá, galérie, úrady) a pri rôznych príležitostiach  na Slovensku aj v zahraničí.