Pripravujeme 15. ročník súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT ´20 v Žiline

Pripravujeme 15. ročník súťažnej prehliadky trienále EKOPLAGÁT ´20 v Žiline