Prihlasovanie do 15. ročníka EKOPLAGÁT ´20 ŽILINA je spustené

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Malá Fatra vo Varíne a Karpatská iniciatíva pre mokrade s potešením oznamujú, že od dňa zverejnenia správy je spustené prihlasovanie do 15. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky plagátov EKOPLAGÁT ´20 Žilina. 

EKOPLAGÁT ´20 Žilina sa bude konať pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a v spolupráci s Považskou galériou umenia v Žiline. Prihlásené plagáty vytvorené v rokoch 2017 až 2020 a vybrané do súťaže budú vystavené od 17. septembra do 15. novembra 2020 v priestoroch Považskej galérie umenia v Žiline.

Do súťažnej prehliadky sa môžu zapojiť svojimi vytvorenými plagátmi autori alebo kolektívy autorov z rôznych umeleckých, ochranárskych, vládnych i mimovládnych ekologických organizácií, alebo jednotlivci zo Slovenska a zahraničia. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj študenti umeleckých škôl, akadémií a univerzít aj svojimi ateliérovými prácami.

Podmienky účasti pre EKOPLAGÁT ´20 Žilina stanovuje ŠTATÚT a SÚŤAŽNÝ PORIADOK. Štatút a súťažný poriadok obsahuje zmeny, pozorne si ich prečítajte.

Prihlasovanie je možné len prostredníctvom online elektronického formulára, ktorý nájdete na stránke EKOPLAGÁTU.

Termín uzávierky pre zasielanie prihlášok a plagátov je 5. jún 2020.

Plagáty vo verzii pre tlač do katalógu posielajte samostatne na CD, USB na kontaktnú poštovú adresu, alebo prostredníctvom externého úložiska na kontaktný e-mail.

Kontakt: ŠOP SR –  Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Balciarová, e-mail: miriam.balciarova@sopsr.sk

——————————————————————

Viac informácii v tlačovej správe na stránke ŠOP SR – http://www.sopsr.sk/web/?cl=20633