Prezentácia výskumných aktivít Správy Národného parku Malá Fatra

Prezentácia výskumných aktivít Správy Národného parku Malá Fatra

V dňoch 18. – 19. novembra 2022 sa zoológovia Správy NP malá Fatra (T. Flajs, M. Kalaš) zúčastnili Vedeckého kongresu zoológov „Zoológia 2022“ v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Smoleniciach.

 

Na tejto konferencii bolo prihlásených celkom 38 prednášok a 28 posterov z rôznych oblasti zoológie. Správa NP Malá Fatra prezentovala prostredníctvom svojich zamestnancov dve témy z oblasti teriológie. Tomáš Flajs vystúpil s príspevkom „Reprodukcia a početnosť jednotlivých vlčích rodín v oblasti Malej Fatry počas rokov 2015 – 2022“ a Michal Kalaš odprezentoval príspevok „Útoky medveďa hnedého na človeka v Národnom parku Malá Fatra a jeho ochrannom pásme“.

Možnosť zúčastniť sa konferencie a prezentovať výsledky získané systematickou prácou v teréne je nevyhnutnou súčasťou činností chránených území. Pridanou hodnotou je získavanie nových poznatkov a inšpirácia pre ďalší výskum.

Fotogaléria