Ponuka výkupu pozemkov – bližšie informácie a kontakt

Ponuka výkupu pozemkov – bližšie informácie a kontakt

Konzultačné hodiny (osobné jednanie je potrebné vopred si telefonicky dohodnúť)

Pondelok – 15:00 -17:00

Streda – 15:00 – 17:00

Kontaktná osoba pre výkup pozemkov

Ing. Anna Gáborová
anna.gaborova@npmalafatra.sk
+421 910 518 170

Najčastejšie otázky a odpovede:
Kto financuje výkup pozemkov? Výkup pozemkov je financovaný zo zdrojov EÚ  a to konkrétne Plánu obnovy a odolnosti SR (ďalej len ako „plán obnovy“). Výkup pozemkov je súčasťou komponentu č. 5. a časti, ktorá nesie názov Vyrovnanie sa so súkromnými vlastníkmi. Táto časť plánu obnovy je realizovaná v gescii Ministerstva životného prostredia SR.
Koľko peňazí je vyčlenených na výkup pozemkov? Z plánu obnovy je vyhradených 68 milióna eur na výkup pozemkov.
Kde môžem nahlásiť ak ma niekto núti predať alebo nepredať pozemok?  Svoj pozemok na výkup ponúkate výlučne dobrovoľne. Nikto Vás nesmie nútiť, aby ste pozemok predali, alebo ovplyvňovali Vaše rozhodnutie o predaji, či o cene. Pokiaľ vás niekto vyslovene núti (záleží od okolností a prostriedkov, ktoré používa), môže ísť o trestný čin a preto je potrebné, aby ste kontaktovali príslušný policajný zbor. Ministerstvo životného prostredia SR, alebo správa národného parku Vás nikdy nebude ovplyvňovať, aby ste pozemok predali. Je to iba na Vás, aby ste sa o tom rozhodli.
Aké dokumenty potrebujem na prihlásenie? Svoje pozemky prihlásite jednoducho, rýchlo a bez dokumentov. Pri podpise zmluvy budete potrebovať doklad totožnosti. Po podpise zmluvy všetko vybavíme za vás.
Čo sa stane, ak sa moja ponuka ocitne pod čiarou a môj pozemok nebude vykúpený? V prípade, že ministerstvo neakceptuje Vašu ponuku, pozemok Vám zostáva.
Neviem používať počítač / nemám počítač. Ako mám dať ponuku? Ak neviete používať počítač, môžete požiadať o pomoc príbuzného, aby to urobil za vás.

Pri predaji, zmluvu uzavriete ako vlastník osobne, overeným podpisom.

Môžem prihlásiť rodičov alebo známych?

 

Môžete komunikovať za svojich známych. Stačí ich na stránke pridať do svojho účtu a na základe dohody s nimi prihlásiť ich pozemky. Keď nastane výkup ich pozemkov, bude vlastník osobne uzatvárať zmluvu overeným podpisom (na matrike, alebo u notára).
Môže niekto zneužiť moje meno a predať v mojom mene pozemky? Na predaj pozemku je potrebné pri podpise zmluvy overenie totožnosti predávajúceho (na matrike, alebo u notára). Predaj preto nemôže spraviť nikto iný ako skutočný vlastník.
Ako zistím, či mám pozemky na vhodnom území? Na webovej stránke www.ponukavykupupozemkov.sk na základe mena a dátumu narodenia zistíte, či vlastníte pozemky, ktoré môžeme vykúpiť. Pokiaľ také pozemky vlastníte, po registrácii vám stránka zobrazí ich zoznam a môžete navrhnúť ich cenu a prihlásiť ich do výkupu.
Prečo mi nejde vyhľadať môj pozemok, ktorý mám na území národného parku? Pokiaľ hľadáte pozemok podľa listu vlastníctva a systém ho nenašiel, znamená to že nie je možné ho v tomto projekte vykúpiť. Pozemky na výkup musia byť v 3., 4. a 5. stupni ochrany a nemôžu byť v pozemkovom spoločenstve.
Koľko celý proces trvá? V septembri, po ukončení prihlasovania, komisia MŽP SR zoradí ponuky podľa ceny a schváli ponuku výkupu pozemkov, ktoré splnia parametre na výkup. Následne ministerstvo bude kontaktovať vlastníkov e-mailom. Predpokladáme, že približne za tri mesiace po uzavretí zmluvy prebehne proces zápisu v katastri a vyplatenie kúpnej ceny.
Ako mám vedieť, akú sumu mám ponúknuť? Nestúpnu ceny za m2? Pri všetkých pozemkoch je uvedená referenčná cena podľa platných predpisov určujúcich hodnotu majetku. Táto cena slúži pre orientáciu predávajúceho a neurčuje cenu výkupu.
Stránka mi neakceptuje telefónne číslo. Z bezpečnostných dôvodov je pre autentifikáciu používateľa potrebné zadať slovenské mobilné číslo. Ak nemáte slovenské mobilné číslo, môžete poprosiť príbuzného na Slovensku, aby ste použili jeho číslo pri registrácii. Na uvedené mobilné číslo príde kód, ktorý vložíte na stránku. Uchovajte si ho aj pre budúce použitie.
Ako sa rieši predkupné právo? Pri predaji pozemku alebo jeho podielu správe národnému parku (Slovenskej republike) v tomto projekte nemusíte nikomu dávať ponuku na predkupné právo.
Podľa akého poradia sa bude vykupovať?

Aby sme zabezpečili hospodárnosť, budeme vykupovať v poradí od najnižšej požadovanej ceny (v pomere k orientačnej cene, aby bolo zoradenie spravodlivé).
Čo sa stane ak moja ponuka nebude akceptovaná? Môžem ju ponúknuť pri ďalšom výkupe alebo budem zaradený do nejakého zoznamu „pod čiarou“? V takom prípade sa nič nemení, pozemok zostáva majiteľovi. V budúcnosti, keď bude možnosť, ho môže prihlásiť na výkup znova v budúcnosti.
Ak moju ponuku neakceptujete v tomto projekte, môžem ju ponúknuť niekomu inému na predaj? Majiteľ môže svoje pozemky kedykoľvek ponúknuť na predaj aj iným subjektom. V takom prípade pre pozemky v chránených oblastiach platí predkupné právo štátu. Pred realizáciou predaja je majiteľ povinný ponúknuť pozemky za rovnakých podmienok Ministerstvu životného prostredia SR. Ministerstvo môže využiť predkupné právo a za daných podmienok pozemky kúpiť, alebo ponuku neprijme a predaj inému subjektu môže prebehnúť.