Ponuka výchovno-vzdelávacích programov v školskom roku 2022/2023

Ponuka výchovno-vzdelávacích programov v školskom roku 2022/2023

Správa Národného parku Malá Fatra (súčasťou ktorej je Škola ochrany prírody), pripravila pre školy v školskom roku 2022/2023 nasledovné výukové programy:

Ponukový list pre materské školy – Ponukový list MŠ

Ponukový list pre základné školy – Ponukový list ZŠ

Ponukový list pre stredné školy – Ponukový list SŠ

Všeobecné podmienky
Objednávanie Telefonicky alebo e-mailom na nižšie uvedené kontakty minimálne 1 týždeň vopred. 

Mgr. Alena Badurová, alena.badurova@sopsr.sk, 0903 298 131

Ing. Anna Žideková, anna.zidekova@npmalafatra.sk, 0902 793 295

Poplatky V zmysle cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke Správy NPMF – https://www.npmalafatra.sk/dokumenty/
Forma programov Zmyslové, tvorivé a aktívne spoznávanie problematiky ochrany prírody a životného prostredia. Pri ich realizácii kladieme dôraz na odbornosť a aktuálnosť poskytovaných informácií, rozvíjanie tvorivosti, komunikácie a tímovej práce.
Dozor Zabezpečuje škola v zmysle §8 vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 320/2008 Z.z. o základnej škole
Ochrana osobných údajov Počas programu sa môže zhotovovať fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné účely Správy NP MF (škola zabezpečí informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií žiakov, prípadne nás vopred upozorní, že takýto súhlas nemá)

Odporúčame sledovať našu web stránku – www.npmalafatra.sk a Facebook Správy Národného parku Malá Fatra – https://www.facebook.com/npmalafatra, kde budeme priebežne zverejňovať aktuálne informácie.