Ponuka Školy ochrany prírody v školskom roku 2019/2020

ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody, Varín pripravila v školskom roku 2018/2019 nasledovné aktivity

Environmentálne výukové programy ŠkOP

 • Aktualizované ponukové listy ako aj ďalšie podrobnosti a podmienky sú na stránke –  https://www.npmalafatra.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/
 • Objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky (041/507 14 13) alebo mailom (skopvarin@sopsr.sk) – minimálne 7 dní vopred
 • Výukové programy nie sú spoplatnené a realizujeme ich prednostne pre školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra

BOCIAN

 • Bocian je celoslovenský ekovýchovný program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody SR.
 • Je určený pre školy v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana bieleho a je zameraný na pozorovanie života bociana a vypracovanie plagátu Žiadosť bociana o prechodný pobyt. Plagát obsahuje spracovaných 12 úloh podľa metodickej príručky. Program Bocian prebieha od jari do jesene v danom kalendárnom roku.
 • Prihlasovanie do ďalšieho ročníka prebehne začiatkom roka 2020. Informáciu zverejníme na webe.

Bocian 2019

V kalendárnom roku 2019 sa ekovýchovný program Bocian realizuje v spolupráci so Správou NP Veľká Fatra, Správou CHKO Kysuce a Správou CHKO Strážovské vrchy. Do programu sa teda mohli zapojiť aj školy v ich územnej pôsobnosti. Viac informácii ku projektu na stiahnutie tu – Bocian 2019

Regionálne vyhodnotenie uplynulého ročníka vo forme konferencie – „Deň bociana“ sa uskutoční dňa 23.10.2019 v Krajskej knižnici v Žiline, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prezentovať svoju prácu budú kolektívy, ktoré odovzdajú plagát „Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt“. Doprava na vyhodnotenie je na náklady školy.

Sprievodným programom bude otvorenie výstavy detských umeleckých prác, prezentácie pre žiakov ZŠ a beseda o bocianovi s odborníkom. Účasť na podujatí predbežne prisľúbil autor ekovýchovného programu RNDr. Miroslav Fulín, CSc..

Kolektívy žiakov škôl v obciach a mestách, kde bociany nehniezdia (alebo hniezdo nie je aktívne), a kolektívy detí z materských škôl sa EŠTE STÁLE môžu zapojiť do literárnej a výtvarnej tvorby na tému Bocian. Práce budú vystavené v Krajskej knižnici v Žiline, otvorenie výstavy bude v rámci „Dňa bociana“. Termín na odovzdanie týchto prác je 15.10.2019 do Krajskej knižnice v Žiline. Práce môžete začať do knižnice nosiť osobne, alebo posielať poštou, obálku označte heslom „Bocian 2019.“

Kontaktná osoba: Miloš Zvrškovec, deti@krajskakniznicazilina.sk

Tešíme sa na vaše výtvory.

Regionálny koordinátor programu Bocian (viac informácii): Gabriela Kalašová, tel: 0911/011 426, e-mail: gabriela.kalasova@sopsr.sk

Deň otvorených dverí

 • Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra vo Varíne je spojený s besedami s odbornými pracovníkmi
 • Koná sa v rámci „Týždňa vedy a  techniky na Slovensku“ od 4. do 10. novembra 2019.
 • Bližšie informácie a termín zverejníme na webe.

ŽIVEKO

 • ŽIVEKO (Žiacka vedecká konferencia) je projektom Katedry ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Realizuje sa pri príležitosti DŇA ZEME a je určený pre žiakov základných škôl.
 • Tento projekt je súčasťou popularizácie vedy, prostredníctvom ktorej sa univerzita snaží vtiahnuť deti do tajomstiev prírodných vied a vzbudiť v nich záujem o ich štúdium. Žiaci majú tak príležitosť zažiť skutočnú atmosféru vedeckej konferencie, vyskúšať si život vedca, naučiť sa veľa zaujímavostí, spoznať nových ľudí a hlavne zažiť niečo, čo iní žiaci len tak ľahko nezažijú.
 • ŽIVEKO 2020 sa bude konať  v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP Malá Fatra a Občianskym združením VAU.
 • Bližšie informácie ku projektu zverejníme na našom webe.

PRÍBEHY TROCH ŠELIEM

Príbehy troch šeliem, ilustrácia Ružena Babicová

 • PRÍBEHY TROCH ŠELIEM je projekt v spolupráci Krajskou knižnicou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Je určený pre deti a mládež všetkých vekových kategórií, ktoré sa budú môcť zapojiť do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby. Koná sa v trojročných cykloch, pričom každý rok je zameraný na inú veľkú šelmu – vlka, medveďa alebo rysa.
 • Cieľom projektu je zlepšiť povedomie o veľkých šelmách žijúcich v našich lesoch. Tieto zvieratá sú často negatívne medializované, čo v ľuďoch utvrdzuje strach pochádzajúci z pradávnych čias. Strach z veľkých šeliem prenikol aj do ľudovej tvorivosti, o čom svedčia napríklad rozprávky o zlom vlkovi. Dnes už vieme, že šelmy sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody, preto je prínosné postupne tento strach v ľuďoch vytláčať. Hlavným poslaním projektu  je teda „zlepšiť reputáciu šeliem“, a v neposlednom rade aj zlepšenie a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti.
 • Druhý ročník cyklu bude venovaný šelme, ktorá je najviac medializovaná – medveďovi. Projekt vyvrcholí „Dňom medveďa“, súčasťou ktorého budú besedy, prednášky, zážitkové čítane a tvorivé dielne o medveďovi ako aj otvorenie výstavy detských prác.
 • Bližšie informácie a termíny zverejníme na webe v priebehu mesiaca január 2020.

Krúžok mladých ochrancov prírody pre deti z Varína

 • neformálne stretávanie detí so záujmom o prírodu, pre žiakov od 3. ročníka ZŠ, 1 x do mesica
 • spoznávanie prírody, turistika, ekohry, tvorenie a iné…
 • záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. septembra 2019, kontakt a bližšie info: Gabriela Kalašová, 0911 011 426, gabriela.kalasova@sopsr.sk

Web stránka a Facebook Správy Národného parku Malá Fatra

 • Web stránka a Facebook Správy Národného parku Malá Fatra – Odporúčame sledovať naše webové stránky ako aj  Facebook.
 • Budeme tu priebežne zverejňovať aktuálne informácie a termíny na prihlasovanie na vyššie uvedené aktivity a programy.
 • Okrem toho tu nájdete informácie o  NP Malá  Fatra, NATURE 2000, využívaní územia NP, ako aj iné novinky a zaujímavosti, pozvánky na akcie, videá z činnosti správy.
 • Viac informácií na www.npmalafatra.sk  a https://www.facebook.com/npmalafatra.

Kolektív ŠkOP Varín: Ing. Gabriela Kalašová, Ing. Miriam Balciarová, Mgr. Alena Badurová

Kontakt: Správa NP Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín, ul. Hrnčiarska 197, 013 03 Varín

Tel: 041/507 14 11 , 041/507 14 13,  mail: skopvarin@sopsr.sk, web: www.npmalafatra.sk