Ponuka Školy ochrany prírody v školskom roku 2018/2019

ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody, Varín pripravila v školskom roku 2018/2019 nasledovné aktivity:

Environmentálne výukové programy ŠkOP

 • Aktualizované ponukové listy ako aj ďalšie podrobnosti a podmienky sú na stránke –  https://www.npmalafatra.sk/sprava-np/skola-ochrany-prirody/
 • Objednávanie výukových programov sa uskutočňuje telefonicky (041/507 14 13) alebo mailom (skopvarin@sopsr.sk) – minimálne 7 dní vopred
 • Výukové programy nie sú spoplatnené a realizujeme ich prednostne pre školy v územnej pôsobnosti Správy NP Malá Fatra

Bocian

 • Bocian je celoslovenský ekovýchovný program Východoslovenského múzea v Košiciach, ktorý koordinuje Štátna ochrana prírody SR.
 • Je určený pre školy v mestách a obciach s aktívnym hniezdom bociana bieleho a je zameraný na pozorovanie života bociana a vypracovanie plagátu Žiadosť bociana o prechodný pobyt. Plagát obsahuje spracovaných 12 úloh podľa metodickej príručky. Program Bocian prebieha od jari do jesene v danom kalendárnom roku. Prihlasovanie do ďalšieho ročníka prebehne začiatkom roka 2019. Informáciu zverejníme na webe.

Regionálne vyhodnotenie uplynulého ročníka vo forme celodenného programu – „Deň bociana“ je plánované 24.10.2018 v Krajskej knižnici v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Prezentovať tu budú svoju prácu jednotlivé kolektívy, ktoré vytvorili plagát Žiadosť bociana o prechodný pobyt. Vypracované plagáty sa odovzdávajú do 15.10.2018 na Správu NP Malá Fatra. Sprievodným programom bude zážitkové čítanie pre najmenších s tvorivými dielňami, otvorenie výstavy detských umeleckých prác, prezentácie pre žiakov ZŠ a beseda o bocianovi s odborníkom.

Kolektívy žiakov škôl v obciach a mestách, kde bociany nehniezdia (alebo hniezdo nie je aktívne), sa EŠTE STÁLE môžu zapojiť do literárnej a výtvarnej tvorby na tému Bocian. Práce budú vystavené v Krajskej knižnici v Žiline, otvorenie výstavy bude v rámci „Dňa bociana“.

 • Termín na odovzdanie umeleckých prác do Krajskej knižnice v Žiline je 15.10.2018 (práce odovzdajte osobne na detský úsek, alebo pošlite poštou na adresu Krajskej knižnice a obálku označte heslom „Bocian“)
 • Kontaktná osoba za Krajskú knižnicu v Žiline: PhDr. Dana Ďuračíková – duracikova@krajskakniznicazilina.sk
 • Regionálny koordinátor programu Bocian: Gabriela Kalašová, 0911/011 426, gabriela.kalasova@sopsr.sk

Metodický deň pre učiteľov na tému „Čo je nové v ochrane prírody“

 •  Metodický deň sa bude konať dňa 30. 11. 2018 v čase od cca 8:00 do 12:00 hod v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Metodický deň je určený pre učiteľov ZŠ, SŠ, koordinátorov environmentálnej výchovy, ale aj vychovávateľov ŠKD. Súčasťou budú nielen teoretické prezentácie, ale najmä ukážky praktických aktivít, ktoré môžu pedagógovia využiť vo svojej praxi.
 • Program a podrobnosti na stiahnutie – Pozvánka na metodický deň
 • Účasť  je potrebné nahlásiť v v termíne do 31.10.2018 prostredníctvom prihlasovacieho formulára https://goo.gl/forms/BXd0zey34R3YiXMR2, emailom, alebo telefonicky.
 • Kontakt a viac informácií: Gabriela Kalašová, 0911 011 426, gabriela.kalasova@sopsr.sk

Deň otvorených dverí

 • Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra vo Varíne je spojený s besedami s odbornými pracovníkmi.
 • Bude sa konať dňa 9. novembra 2018, v rámci „Týždňa vedy a  techniky na Slovensku“
 • Bližšie informácie a termín zverejníme na webe.

ŽIVEKO (Žiacka vedecká konferencia)

 • ŽIVEKO (Žiacka vedecká konferencia) je projektom Katedry ekológie a environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 • Realizuje sa každý druhý rok pri príležitosti DŇA ZEME a je určený pre žiakov základných škôl.
 • Tento projekt je súčasťou popularizácie vedy, prostredníctvom ktorej sa univerzita snaží vtiahnuť deti do tajomstiev prírodných vied a vzbudiť v nich záujem o ich štúdium. Žiaci majú tak príležitosť zažiť skutočnú atmosféru vedeckej konferencie, vyskúšať si život vedca, naučiť sa veľa zaujímavostí, spoznať nových ľudí a hlavne zažiť niečo, čo iní žiaci len tak ľahko nezažijú.
 • ŽIVEKO 2019 sa bude konať  v spolupráci so ŠOP SR, Správou NP Malá Fatra a Občianskym združením VAU.
 • Regionálne kolo sa uskutoční dňa 30.4.2019 v priestoroch budovy Správy NP Malá Fatra vo Varíne.
 • Bližšie informácie ku projektu zverejníme v priebehu mesiacov október, november 2018 na našom webe.

“Príbehy troch šeliem”

“Príbehy troch šeliem” je nový projekt v spolupráci s Krajskou knižnicou v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Je určený pre deti a mládež všetkých vekových kategórií, ktoré sa budú môcť zapojiť do umeleckej, literárnej a výtvarnej tvorby. Bude sa konať v trojročných cykloch, pričom každý rok bude zameraný na inú veľkú  šelmu – vlka, medveďa a rysa.

Cieľom projektu je zlepšiť povedomie o veľkých šelmách žijúcich v našich lesoch. Tieto zvieratá sú často negatívne medializované, čo v ľuďoch utvrdzuje strach pochádzajúci z pradávnych čias. Strach z veľkých šeliem prenikol aj do ľudovej tvorivosti, o čom svedčia napríklad rozprávky o zlom vlkovi. Dnes už vieme, že šelmy sú neoddeliteľnou súčasťou našej prírody, preto je prínosné postupne tento strach v ľuďoch vytláčať. Hlavným poslaním projektu  je teda „zlepšiť reputáciu šeliem“, a v neposlednom rade aj zlepšenie a rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a tvorivosti.

 • Prvý ročník cyklu má názov „Ako vlk NEzožral Červenú Čiapočku“.
 • Je venovaný šelme, ktorá má v rozprávkach asi najhoršiu reputáciu.
 • Projekt vyvrcholí „Dňom vlka“, súčasťou ktorého budú besedy, prednášky, zážitkové čítane a tvorivé dielne o vlkovi dravom ako aj otvorenie výstavy detských prác.
 • Bližšie informácie a termíny zverejníme v priebehu mesiaca január 2019.

Web stránka a Facebook Správy Národného parku Malá Fatra

 • Odporúčame sledovať naše webové stránky ako aj  Facebook
 • Budeme tu priebežne zverejňovať aktuálne informácie a termíny na prihlasovanie na vyššie uvedené aktivity a programy
 • Okrem toho tu nájdete informácie o  NP Malá  Fatra, NATURE 2000, využívaní územia NP, ako aj iné novinky a zaujímavosti, či videá z činnosti správy národného parku.

 

Na stretnutie s Vami sa teší kolektív Školy ochrany prírody –  Ing. Gabriela Kalašová, Ing. Miriam Balciarová, Mgr. Alena Badurová