Ponuka práce – lesník

PONUKA práce

pracovná pozícia: LESNÍK

Správa Národného parku Malá Fatra  so sídlom vo Varíne

Hrnčiarska 197, 013 03  Varín, IČO: 54435340

Stiahni inzerát vo formáte PDF

————————————————

Miesto výkonu práce: Varín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto): Od 887 € / mesiac (v závislosti od počtu rokov praxe)

Platové podmienky určuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutej praxe a úrovne plnenia pracovných úloh.

INFORMÁCIE o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:
 • Podieľa sa príprave a realizácii projektov so zameraním na problematiku lesného hospodárstva
 • Spracováva podklady k dokumentácii ochrany prírody
 • Vykonáva mapovanie a systematický monitoring lesných biotopov
 • Aktívne spolupracuje s vlastníkmi a obhospodarovateľmi lesov
 • Zabezpečuje bežnú operatívnu agendu spojenú s riešením lesníckej problematiky, vypracováva stanoviská a podklady pre konania štátnej správy
Zamestnanecké výhody, benefity:
 • 5 dní dovolenky nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • možnosť priznania osobného príplatku (variabilnej zložky mzdy) k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh
 • pružný pracovný čas
 • nemocenské počas práceneschopnosti priznané nad rámec zákona
 • pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Informácie o výberovom konaní:

Plánovaný nástup: dohodou

Pracovný pomer bude uzatvorený na dobu určitú na 1 rok, po uplynutí doby určitej možnosť jeho uzatvorenia na dobu neurčitú.

POŽIADAVKY na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – lesníctvo, ekológia lesa

Vhodné aj pre absolventov.

Ostatné znalosti:

Práca s PC

Vodičské oprávnenie:

Skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti
 • Spoľahlivosť
 • Aktívny záujem o problematiku ochrany prírody
 • Environmentálna gramotnosť
Ďalšie požiadavky
 • Práca s počítačom na úrovni pokročilý (MS Office), práca s programami GIS na úrovni pokročilý (napr. QGIS alebo ArcMap) a databázami
 • Spôsobilosť OLH je výhodou
 • Znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o lesoch, zákon o inváznych a nepôvodných druhoch
 • Bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ) je výhodou
Zoznam potrebnej dokumentácie k žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:
 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • doklad o (najvyššom) dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako 1 mesiac)
Dátum a miesto podania žiadosti uchádzača o voľné pracovné miesto:

Uchádzač doručí svoju žiadosť poštou, elektronickou poštou alebo osobne na adresu: Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne, Hrnčiarska 197, 013 03  Varín alebo na emailovú adresu : zuzana.dudasova@sopsr.sk

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti:

Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov na území národného parku a jeho ochranného pásma.

Kontaktné údaje:  

telefón: 0902 480 683

e-mail:  zuzana.dudasova@sopsr.sk

Vo Varíne, dňa 20.05.2022

gdpr-image
Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní.