Ponuka environmentálnych programov pri príležitosti Svetového dňa mokradí

Ponuka environmentálnych programov pri príležitosti Svetového dňa mokradí

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí dávame do pozornosti ponuku environmentálnych výchovno-vzdelávacích programov o mokradiach pre materské, základné a stredné školy počas mesiaca február. Školám ponúkame nasledovné programy:

Materské školy a 1.-2.ročník ZŠ:

  • Ako žabka Kvačka o mokraďku prišla,
  • Vodný kolotoč.

3.-9.ročník ZŠ a stredné školy:

  • Mokrade a ramsarské lokality.
Výchovno-vzdelávacie programy realizujeme ako na školách, tak aj v priestoroch Správy NP Malá Fatra vo Varíne. V prípade záujmu kontaktujte naše kolegyne aspoň týždeň vopred:
  • Mgr. Alena Badurová, tel: 0903 298 131, mail: alena.badurova@npmalafatra.sk,
  • Mgr. Dana Repáňová, tel: 0902 797 478, mail: dana.repanova@npmalafatra.sk

Aktuálny cenník environmentálnych programov je dostupný na https://www.npmalafatra.sk/wp-content/uploads/2023/12/Cennik-vychovno-vzdelavacie-aktivity-3.11.2023-PDF.pdf

Bližšie informácie, ako aj ponuku ostatných environmentálnych výchovno-vzdelávacích programov nájdete na https://www.npmalafatra.sk/environmentalna-vychova-pre-skoly/ .