Pokračovanie labutieho príbehu

V polovici mája sme vás informovali o hniezdení dvoch párov labutí hrbozobých v oblasti Malej Fatry. Jeden pár vysokú hladinu rieky Váh pri Kraľovanoch neustál a znáška bola zničená.
Druhý pár neďaleko Istebného mal viac šťastia. Tento pár bol kontrolovaný 8. júna, kedy bolo hniezdo na jazere nájdené prázdne. Na jazierku neboli videné ani dospelé labute ani mláďatá.
Zlá predtucha bola vyvrátená na susednom jazere, kde labutí rodičia vodili šesť maličkých mláďat. Spolu s hniezdiacimi a hlučnými brehuľami hnedými, prítomnými chochlačkami vrkočatými a lyskami čiernymi to bol obraz skôr na nížinné oblasti ako oblasť v blízkosti Malej Fatry.
Ďalšia kontrola rodiny bola 22. júna, mláďatá viditeľné podrástli v nezmenenom počte. Veríme, že sa im podarí vyrásť do plnej krásy a my budeme mať možnosť informovať Vás o tom.
Text a foto: Tomáš Flajs, zoológ Správy NP Malá Fatra

Fotogaléria