Pohľadnice z Francúzska

Správa NP Malá Fatra bola jednou z troch organizačných zložiek ŠOP SR, ktorá sa zapojila do  medzinárodného projektu „Mládež v horách“.

Toto podujatie je výnimočné tým, že predstavuje príležitosť zdieľať zážitky s účastníkmi z iných krajín a tak symbolicky prekračovať administratívne hranice, pretože príroda hranice nepozná. Myšlienka spoločného zážitku má u mladých účastníkov vyvolať nielen pocit vzájomnej solidarity, ale predovšetkým uvedomenie si, že každý z nás môže byť súčasťou veľkej komunity, ktorá spoločne dokáže oveľa viac. Medzinárodný rozmer akcie je posilnený výmenou pohľadníc medzi deťmi a mladými ľuďmi zo šiestich alpských a troch karpatských krajín.

Práve v týchto dňoch sme obdržali poštou pohľadnice od partnerského podujatia, ktoré nám určil organizátor.  Našou partnerskou organizáciou bol Parc Naturel des Préalpes d’Azur, teda Prírodný park Préalpes d’Azur  na juhu Francúzska – http://www.pnr-prealpesdazur.fr/

Pohľadnice nám, samozrejme, urobili veľkú radosť a radi ich zverejníme. 🙂

Odkazy:

Stránka Youth at the Top Event na Facebooku.

Fotky z partnerského podujatia na FB stránke Parc Naturel des Préalpes d’Azur.

 

Prírodný park Préalpes d’Azur, Francúzsko  – pohľadnice z partnerského podujatia Mládež v horách 2018