Podsadba jedle bielej v Jamborovom sedle s dobrovoľníkmi

 

 

Sobotu 28. októbra naši lesníci a strážca prírody strávili spoločne s 5 dobrovoľníkmi z Gymnázia Hlinská, Žilina pri sadení stromčekov v peknom prostredí v Jamborovom sedle JV pod Stohom v Národnom parku Malá Fatra v 3.stupni ochrany.

 

Napriek chladnejšiemu počasiu sa podarilo akciu zorganizovať a splniť tak úlohu, ktorá spočívala vo vysadení 300 ks jedle bielej v zmiešanom lese s prevažným zastúpením buka lesného, v ktorom bola vykonaná prebierka. Podsadbou mladých stromčekov v 75 ročnom lesnom poraste dôjde tak k jeho rozdiferencovaniu, či už druhovému alebo vekovému a tým sa zvýši jeho odolnosť voči biotickým a abiotickým vplyvom.

Uvedená aktivita sa zrealizovala vďaka projektu s názvom “Zachovanie a zlepšenie stavu vybraných druhov a biotopov v Národnom parku Malá Fatra” s označením v ITMS2014+ pod kódom: 310011CPM7 podporeného z Operačného programu: Kvalita životného prostredia.

Ďakujeme študentom a ich pani učiteľke za ich záujem a snahu prispieť k diferenciácii lesa. Určite sa nám za to mladé stromčeky odvďačia minimálne tým, že budú znižovať našu uhlíkovú stopu a vyprodukujú nám kyslík. 🙂

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

 

Text: Ing. Anna Žideková, S-NP Malá Fatra

Fotografie a mapka: Ing. Jozef Vajs, S-NP Malá Fatra

 

Lokalizácia porastu: