Poďakovanie za dodržiavanie opatrení

Poďakovanie za dodržiavanie opatrení

Správa NP Malá Fatra ďakuje návštevníkom národného parku za dodržiavanie obmedzenia vyplývajúceho z dočasnej uzávery turistického chodníka na Boboty.

Svojou disciplinovanosťou sa pričinili o úspešné hniezdenie chráneného druhu živočícha. Lokalita je priebežne permanentne kontrolovaná, pričom sme zaznamenali len miminum porušení.

Pripomíname, že dočasná uzávera stále trvá do 15.8.2021. Počas nasledujúceho obdobia je naďalej dôležité uzáveru dodržiavať, aby mali rodičia mláďaťa pokoj pri jeho kŕmení a aby mohlo úspešne vyrásť a vyletieť z hniezda.